Ψυχική υγεία

Πώς συνδέονται ο αυτισμός και η διπολική διαταραχή;

Έρευνες δείχνουν ότι ο αυτισμός και η διπολική διαταραχή εμφανίζουν κοινά μοτίβα ως προς την γονιδιακή τους έκφραση. Άτομα με αυτισμό μπορεί να εμφανίζουν συμπτώματα που συνδέονται με τη διπολική διαταραχή, και το αντίστροφο. Πολλά συμπτώματα των δύο αυτών διαταραχών αλληλοεπικαλύπτονται, οδηγώντας συχνά σε λανθασμένες διαγνώσεις από τους ειδικούς. Επομένως, είναι πιθανό οι εκτιμήσεις σχετικά με την επικράτησή τους σε πληθυσμιακό επίπεδο να είναι λανθασμένες.

Ο αυτισμός και η διπολική διαταραχή συνδέονται;

Περίπου το 30% των ανθρώπων με αυτισμό εκδηλώνουν συμπτώματα και συμπεριφορές διπολικής διαταραχής, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση διπολικής διαταραχής σε άτομα με αυτισμό. Δεν είναι όμως γνωστό το πόσο κοινό είναι να εμφανίζει ένα άτομο διαταραχή αυτιστικού φάσματος και διπολική διαταραχή ταυτόχρονα. Επίσης, δεν υπάρχουν γνωστοί παράγοντες που συνδέονται με την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτισμού ή διπολικής διαταραχής.

Πρόσφατες νευρολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι ο αυτισμός και η διπολική διαταραχή εμφανίζουν κοινά όσον αφορά την έκφραση των γονιδίων τους. Πολλές νευροψυχιατρικές διαταραχές μοιράζονται ορισμένα γονίδια, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός ο πλήρης μηχανισμός της λειτουργίας τους ή το κατά πόσο η βάση των διαταραχών αυτών είναι γενετική. Βέβαια, είναι σίγουρο ότι η επικάλυψη σε αυτούς τους πολυγονιδιακούς χαρακτήρες θα συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους.

Υπάρχουν κοινά συμπτώματα μεταξύ του αυτισμού και της διπολικής διαταραχής;

Τα συμπτώματα της διαταραχής αυτιστικού φάσματος και της διπολικής διαταραχής συγκλίνουν και επικαλύπτονται, λόγω των κοινών μοτίβων της έκφρασής τους. Κάποια από τα συμπτώματα αυτά περιλαμβάνουν:

  • υπερβολικά εύθυμη ή καταθλιπτική διάθεση
  • ευερεθιστότητα
  • επιθετικότητα
  • υπερβολική ομιλητικότητα
  • συχνή απόσπαση προσοχής
  • τάση για επικίνδυνα πράγματα
  • επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά ή πράξεις
  • διαταραχές ύπνου
  • ροπή για ατυχήματα
  • δυσκολία οργάνωσης των σκέψεων

Μπορεί να γίνει εσφαλμένη διάγνωση των διαταραχών ή και να μην διαγνωστούν καθόλου;

Η εσφαλμένη διάγνωση όσον αφορά τις δύο αυτές διαταραχές είναι συχνό φαινόμενο, καθώς η ορθή διάγνωση είναι μια διαδικασία που μπορεί να γίνει αρκετά περίπλοκη. Η έκφραση της διπολικής διαταραχής διαφοροποιείται σε άτομα με αυτισμό, συνεπώς η διάγνωση ενδεχομένως απαιτήσει πλήθος μεθόδων. H διάγνωση μιας νευρολογικής διαταραχής είναι δυσκολότερη σε άτομα με αυτισμό, εφόσον παρουσιάζουν προβλήματα στην επικοινωνία ή στην εξωτερίκευση σκέψεων και συναισθημάτων.

Γενικότερα, πολλές φορές ο αυτισμός συνοδεύεται από ψυχικές ασθένειες, οι οποίες μοιράζονται συμπτώματα με την διπολική διαταραχή, συνεπώς η διάγνωση γίνεται με τη μέθοδο της εις άτοπον απαγωγής. Οι ασθένειες αυτές περιλαμβάνουν: κατάθλιψη, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας, εναντιωματική προκλητική διαταραχή και σχιζοφρένεια.

Ένας ειδικός, προκειμένου να προσδιορίσει αν ένα άτομο έχει αυτισμό, διπολική διαταραχή ή και τα δύο, εξετάζει τα συμπτώματα, τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται, τη διάρκειά τους, τη σοβαρότητά τους και το αν φαίνονται λογικά σε ευρύτερο πλαίσιο. Για παράδειγμα, το να αισθάνεται κανείς γεμάτος ενέργεια ή το να αποσυγκεντρώνεται εύκολα ανά χρονικά διαστήματα είναι φυσιολογικό για τους περισσότερους ανθρώπους, πόσο μάλλον για τους ανθρώπους με αυτισμό. Όμως, το να βιώνει κανείς αυτά τα συμπτώματα σε συνδυασμό με αϋπνία που διαρκεί για πολλές μέρες ίσως αποτελεί σύμπτωμα ενός μανιακού επεισοδίου.

Παρά τα κοινά ως προς την έκφρασή τους, παραμένει ακόμα άγνωστο το πώς συνδέονται οι δύο διαταραχές. Παραμένει επίσης άγνωστο το πόσοι άνθρωποι έχουν πραγματικά αυτισμό και διπολική διαταραχή, λόγω των εσφαλμένων διαγνώσεων. Ωστόσο, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό μιας θεραπείας που θα μετριάσει τις αρνητικές επιπλοκές και θα επιτρέψει στο άτομο να έχει μια φυσιολογική και παραγωγική ζωή.

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

What to know about bipolar disorder and autism https://www.medicalnewstoday.com/articles/bipolar-and-autism#summary

Shared molecular neuropathology across major psychiatric disorders parallels polygenic overlap https://science.sciencemag.org/content/359/6376/693

Can Bipolar Disorder and Autism Co-Occur? https://www.healthline.com/health/bipolar-and-autism

Longitudinal Course of Bipolar Disorder in Youth With High-Functioning Autism Spectrum Disorder https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27871641/

Autism Spectrum Disorder https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd/