Παιδί

Πώς θα καταλάβετε αν το παιδί σας έχει προβλήματα εκτελεστικής λειτουργίας;

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και αναπτύσσονται, αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις που απαιτούν από αυτά να χρησιμοποιούν τις εκτελεστικές τους δεξιότητες. Η εκτελεστική λειτουργία αναφέρεται σε ένα σύνολο γνωστικών διαδικασιών που επιτρέπουν στα άτομα να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται το χρόνο, να ρυθμίζουν τα συναισθήματα και να ελέγχουν τη συμπεριφορά.

Στις μέρες μας υπάρχουν αρκετά τεστ που αναδεικνύουν διάφορα είδη οργανωτικών δεξιοτήτων στα οποία το παιδί σας μπορεί να είναι αδύναμο. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να εντοπίσετε είναι να αποκτήσετε μια καλή εικόνα για το πώς και πότε το παιδί σας δυσκολεύεται.

Ποια είναι τα προβλήματα εκτελεστικής λειτουργίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά;

Τα προβλήματα εκτελεστικής λειτουργίας στα παιδιά αναφέρονται σε δυσκολίες στις γνωστικές διαδικασίες που τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται το χρόνο, να ρυθμίζουν τα συναισθήματα και να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. Αυτές οι δεξιότητες είναι απαραίτητες για καθημερινές εργασίες, όπως η ολοκλήρωση εργασιών στο σπίτι, η τήρηση οδηγιών, η επίλυση προβλημάτων, η διατήρηση της συγκέντρωσης και η προσαρμογή στις αλλαγές.

Η εκτελεστική λειτουργία περιλαμβάνει διάφορα βασικά στοιχεία:

  • Παρεμπόδιση: Η ικανότητα ελέγχου των παρορμήσεων, της αντίστασης στους περισπασμούς και της σκέψης πριν από την πράξη. Τα παιδιά με αδύναμη παρεμπόδισης μπορεί να δυσκολεύονται με παρορμητικές συμπεριφορές, να διακόπτουν τους άλλους ή να δυσκολεύονται να περιμένουν τη σειρά τους
  • Μνήμη εργασίας: Η ικανότητα συγκράτησης και χειρισμού πληροφοριών στο μυαλό για μικρά χρονικά διαστήματα. Τα παιδιά με μειωμένη μνήμη εργασίας μπορεί να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν οδηγίες πολλαπλών βημάτων, να θυμούνται και να εφαρμόζουν πληροφορίες που έχουν μάθει προηγουμένως και να παραμένουν συγκεντρωμένα σε σύνθετες εργασίες
  • Γνωστική ευελιξία: Η ικανότητα εναλλαγής της προσοχής, της προσαρμογής στις αλλαγές και της θέασης των πραγμάτων από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Τα παιδιά με περιορισμένη γνωστική ευελιξία μπορεί να εμφανίζουν άκαμπτα μοτίβα σκέψης, να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις ή μεταβάσεις και να δείχνουν αντίσταση στην αλλαγή
  • Προγραμματισμός και οργάνωση: Η ικανότητα να δημιουργούν και να ακολουθούν ένα σχέδιο, να αναλύουν τα καθήκοντα τους σε διαχειρίσιμα βήματα και να ιεραρχούν τις δραστηριότητες. Τα παιδιά με δυσκολίες στην εκτελεστική λειτουργία μπορεί να δυσκολεύονται με τη διαχείριση του χρόνου, τον καθορισμό στόχων, την έναρξη εργασιών και τη διατήρηση μιας οργανωμένης προσέγγισης των αρμοδιοτήτων τους
  • Συναισθηματική ρύθμιση: Η ικανότητα διαχείρισης και έκφρασης των συναισθημάτων με ισορροπημένο και κατάλληλο τρόπο. Τα παιδιά με ανεπαρκή συναισθηματική ρύθμιση μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολία στον έλεγχο των συναισθημάτων τους, να παρουσιάζουν συναισθηματικά ξεσπάσματα και να δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αλλαγές ή απρόσμενες καταστάσεις

Όταν τα παιδιά αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς, αυτό μπορεί να επηρεάσει τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη συνολική λειτουργικότητά τους. Τα προβλήματα εκτελεστικής λειτουργίας μπορεί να εκδηλώνονται διαφορετικά σε κάθε παιδί και η σοβαρότητα των δυσκολιών μπορεί να ποικίλλει. Ορισμένα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν ήπιες προκλήσεις εκτελεστικής λειτουργίας, ενώ άλλα μπορεί να εμφανίζουν πιο σημαντικές βλάβες.

Ποια είδη τεστ υπάρχουν για να την αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών;

Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διαπιστωθεί με ποια είδη εκτελεστικών λειτουργιών μπορεί να έχει πρόβλημα το παιδί σας.

Ο πιο ολοκληρωμένος τρόπος για την αξιολόγηση των οργανωτικών προβλημάτων ενός παιδιού και τον προσδιορισμό της αιτίας τους είναι η νευροψυχολογική αξιολόγηση. Αυτή αποτελείται από ένα σύνολο δοκιμασιών, ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και παρατηρήσεων που χρησιμοποιούν οι κλινικοί γιατροί για να αποκτήσουν μια καλή εικόνα των δυνατών και αδύναμων σημείων κάθε παιδιού. Το τεστ δείχνει πώς τα παιδιά ολοκληρώνουν εργασίες και επεξεργάζονται πληροφορίες.

Οι περισσότεροι γονείς που έρχονται και λένε ότι το παιδί μου είναι ανοργάνωτο, συνήθως έχουν και κάποια άλλα προβλήματα. Η οργάνωση είναι συχνά ένα κομμάτι της εικόνας. Αλλά είναι σημαντικό να είναι ολοκληρωμένη η νευροψυχολογική αξιολόγηση για να αξιολογηθούν όλα τα άλλα κομμάτια, για να απομονωθεί αν πρόκειται συγκεκριμένα για πρόβλημα εκτελεστικής λειτουργίας ή αν υπάρχει κάποιο ευρύτερο ζήτημα.

Κατά συνέπεια, οι νευροψυχολογικές αξιολογήσεις περιλαμβάνουν αρκετές συνεδρίες και απαιτούν χρόνο και δουλειά από την πλευρά του παιδιού, καθώς και από τους δασκάλους, τους γονείς και τους κλινικούς γιατρούς του.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει:

  • Δοκιμές που μετρούν τον τρόπο με τον οποίο το παιδί προσεγγίζει μια εργασία που δεν έχει μεγάλη δομή. Για παράδειγμα, όταν του παρουσιάζεται κάτι που δεν έχει ξαναδεί και δεν γνωρίζει ποια είναι η προσδοκία, πώς επινοεί μια στρατηγική για την επίλυση αυτού του προβλήματος; Βρίσκει μια καλή, οργανωμένη στρατηγική ή μια τυχαία, παρορμητική, αναποτελεσματική στρατηγική; Το Σύστημα Γνωστικής Αξιολόγησης (CAS) είναι αυτό το είδος δοκιμασίας
  • Ερωτηματολόγια γονέων και εκπαιδευτικών που συμπληρώνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για να μοιραστούν την εντύπωσή τους σχετικά με τα οργανωτικά ζητήματα του παιδιού. Είναι διάχυτα, δηλαδή είναι παρόντα σε όλες τις πτυχές της ζωής του παιδιού – στο σχολείο, στο σπίτι, ακόμη και στην ψυχαγωγία; Για παράδειγμα, οι γονείς μπορούν να πουν αν ένα παιδί χάνει τον εξοπλισμό του όταν αθλείται, καθώς και πράγματα που το ενδιαφέρουν στο σπίτι. Τα κλινικά ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν τις απαντήσεις του παιδιού σας με χιλιάδες άλλα παιδιά, ώστε να δουν τι είναι φυσιολογικό και τι αποτελεί πρόβλημα. Το Behavior Rating Inventory for Executive Function (BRIEF) είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους τεστ

Ο υπεύθυνος για την αξιολόγηση ξοδεύει 8-9 ώρες πρόσωπο με πρόσωπο με το παιδί κάνοντας του εξετάσεις, περίπου μιάμιση ώρα παίρνοντας συνεντεύξεις από τους γονείς και επιπλέον χρόνο στο τηλέφωνο μιλώντας με τους δασκάλους. Μόνο αφού ολοκληρωθούν όλα αυτά συλλέγει, βαθμολογεί και ερμηνεύει τις πληροφορίες.

Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας αν έχει προβλήματα εκτελεστικής λειτουργίας;

Αφού έχετε μια καλή ιδέα για το ποια είναι τα συγκεκριμένα προβλήματα του παιδιού σας, ο δάσκαλός του και ο σχολικός ψυχολόγος θα συνεργαστούν συνήθως για να βρουν τρόπους να το υποστηρίξουν στην τάξη, εστιάζοντας στα δυνατά του σημεία και βοηθώντας το εκεί που είναι αδύναμο.

Ίσως να θέλετε να συνεργαστεί με έναν ειδικό δάσκαλο, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος για να τη βοηθήσει με τις δεξιότητες που χρειάζεται για να αποδώσει στο σχολείο, όπως η απομνημόνευση γεγονότων, η αφομοίωση σημαντικών πληροφοριών, η οργάνωση των σκέψεων γραπτώς και η επίλυση προβλημάτων πολλών βημάτων.

Όσο μεγαλώνει ένα παιδί, τόσο περισσότερο αυτές οι εκτελεστικές λειτουργίες επηρεάζουν την ικανότητά του να μαθαίνει καθώς και να παρακολουθεί τις εργασίες και τον αθλητικό εξοπλισμό. Βοηθώντας το να γίνει πιο οργανωμένο, όχι μόνο θα διευκολύνετε τα πράγματα γι’ αυτό (και για εσάς), αλλά θα του επιτρέψετε να είναι όσο πιο ολοκληρωμένο και επιτυχημένο μπορεί να είναι.


+ 5 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved