Ορθοπαιδικά

Ψυχρή θεραπεία μυών: Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητά της;

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η θεραπεία με κρύο νερό επηρεάζει διαφορετικά τη ροή του αίματος σε μεμονωμένους μυς του ποδιού και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη θερμοκρασία του νερού. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη μελέτη του αυτού του τύπου και δημοσιεύτηκε στο Journal of Applied Physiology.

Η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της ψυχρής θεραπείας;

Η ψυχρή θεραπεία χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία τραυματισμών του μαλακού ιστού, καθώς περιορίζει τη δραστηριότητα των φλεγμονωδών κυττάρων. Σημειώνεται ότι η αυξημένη δραστηριότητα των φλεγμονωδών κυττάρων οδηγεί στον περιορισμό του οξυγόνου στο σημείο και σε πιθανή βλάβη στους μυς. Έτσι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλλάζει η ροή του αίματος στους μυς, ως απόκριση στην ψυχρή θεραπεία, θα βοηθήσει στην ανεύρεση της σωστής μεθόδου θεραπείας του μαλακού ιστού.

Να υπενθυμίσουμε ότι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), χρησιμοποιείται συνήθως για να μετρηθεί η ροή του αίματος, ως απάντηση στη θερμή θεραπεία. Ωστόσο, η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό και για την ψυχρή θεραπεία. Έτσι αφού οι επιδράσεις της ψυχρής θεραπείας σε διάφορους μυς του σώματος, όπως μεμονωμένοι μυς στο πόδι, δεν έχουν μελετηθεί καλά μέχρι στιγμής, οι ερευνητές προσπάθησαν να τους μελετήσουν με τη βοήθεια αυτής της μεθόδου.

Συγκεκριμένα, οι άνδρες που συμμετείχαν στη μελέτη, οι οποίοι είχαν μέσο όρο ηλικίας τα 33 χρόνια, διαχωρίστηκαν τυχαία σε 3 διαφορετικές ψυχρές θεραπείες. Το κρύο νερό της πρώτης ομάδας ήταν 46 ℉, της δεύτερης 59 ℉ και της τρίτη 71 ℉. Οι συμμετέχοντες κάθισαν μπροστά από ένα λουτρό και βυθίσαν το πόδι τους στο κρύο νερό για 10 λεπτά. Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές μετρούσαν τον καρδιακό τους ρυθμό, την θερμοκρασία του σώματος τους, του τετρακέφαλου μυ τους και του δέρματός τους. Μετά το πέρας των 10 λεπτών, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τομογραφία ΡΕΤ, όπου καταγράφηκε η ροή του αίματος τους στον γλουτό και τον μηρό τους.

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, η ροή του αίματος στους βαθύτερους μυς του μηρού (εκείνοι που είναι πιο κοντά στο οστό) στα άτομα που ανήκαν στην ομάδα των 46 ℉, ήταν αυξημένη. Οι επιφανειακοί μυς (εκείνοι που είναι πιο κοντά στο δέρμα) στα άτομα που ανήκαν στην ομάδα των 59 ℉, είχαν μειωμένη ροή αίματος. Οι ειδικοί θεωρούν ότι η παραγωγή θερμότητας λόγω του ρίγους, εξηγεί το γιατί η ψυχρότερη θερμοκρασία οδήγησε σε αυξημένη ροή αίματος στους βαθύτερους μύες.

Σύμφωνα με τον Warren Gregson, Ph.D., συγγραφέα της μελέτης, θεωρητικά, η μείωση της ροής του αίματος είναι επωφελής για την επούλωση, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα που προέκυψαν βασίζονται εν μέρει στη μείωση του πρηξίματος των ιστών. Οπότε με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, η πιο ανεκτή θερμοκρασία ψύξης, θεωρείται πιο αποτελεσματική, γιατί μειώνει την επιφανειακή ροή και ελαχιστοποιεί την αύξηση της ροής του αίματος στους βαθύτερους ιστούς.

Σημαντικότητα μελέτης

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα φανούν πολύ βοηθητικά στην επιλογή των μεθόδων θεραπείας για τραυματισμούς μαλακών ιστών, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν στην κατανόηση των μηχανισμών που ενεργοποιούνται κατά τη ψυχρή θεραπεία και την κάνουν τόσο αποτελεσματική.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Effectiveness of cold therapy depends on water temperature, muscle position https://medicalxpress.com/news/2020-05-effectiveness-cold-therapy-temperature-muscle.html

Avoid ice baths for repairing or building muscle after exercise https://medicalxpress.com/news/2019-12-ice-muscle.html

Changes in quadriceps femoris muscle perfusion following different degrees of cold-water immersion https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00833.2019