Άσκηση και Υγεία

Η σωματική δραστηριότητα, που είναι στη φύση του ανθρώπου…αγνοείται σε εφήβους και ενήλικες

SOS εκπέμπει ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας μέσω της νέας έκθεσης του με τίτλο “Fair Play’’.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο οι έρευνες για σημαντική έλλειψη σωματικής δραστηριότητας τόσο ενηλίκων όσο και παιδιών. Εξαιτίας του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας από την Covid-19, οι έρευνες αυτές ήρθαν ξανά στο προσκήνιο και τα αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. 

Τι ποσοστό του πληθυσμού γυμνάζεται;

Ήδη σε έρευνα που είχε δημοσιευθεί πριν τρία χρόνια  στο περιοδικό Lancet τονιζόταν ότι για  το 2016 ανάμεσα  1,9 εκατομμύριο συμμετέχοντες  το 27,5% δεν είχε την ελάχιστη απαιτούμενη σωματική δραστηριότητα. Οι γυναίκες μάλιστα τείνουν να αθλούνται λιγότερο με ποσοστό 31,7% έναντι των ανδρών, από τους οποίους  το 23,4% των ερωτηθέντων δεν εξασκούνταν αρκετά.

Σε άλλη έρευνα του ίδιου περιοδικού εξετάζεται η σωματική δραστηριότητα σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 11-17 ετών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2016, το 81% των μαθητών ηλικίας 11–17 ετών ήταν ανεπαρκώς σωματικά δραστήριοι. Πιο συγκεκριμένα  το 77,6%  των αγοριών και 84,7% των κοριτσιών  σε αυτές τις ηλικίες βρέθηκαν ελλιπώς σωματικά δραστήριοι.  Σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα του 2001 εμφανίζεται μια σημαντική μείωση του ποσοστού στα αγόρια καθώς το 2001 το ποσοστό ήταν 80,1%, χωρίς στα κορίτσια να  παρατηρείται κάποια σημαντική μεταβολή  (85,1% το 2001). 

Αυτό που προκαλεί εντύπωση  είναι ότι και στις δύο έρευνες δεν προκύπτει να επηρεάζει ιδιαίτερα η χαμηλή τοπική οικονομία ή τα χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια τα επίπεδα της  σωματικής δραστηριότητας.  Εκείνο που θα υπέθεταν οι περισσότεροι είναι πως οι αναπτυγμένες  και οι υψηλά εισοδηματικές χώρες  θα είχαν πιο ικανοποιητικά νούμερα λόγω της εύκολης πρόσβασης σε πληθώρα επιλογών. Αντιθέτως όμως, ο επιπολασμός το 2016 ήταν υπερδιπλάσιος στις χώρες υψηλού εισοδήματος (36,8%) από ό,τι στις χώρες χαμηλού εισοδήματος (16,2%). Επιπλέον  καμπανάκι αποτελεί ότι  η ανεπαρκής δραστηριότητα έχει αυξηθεί σε χώρες υψηλού εισοδήματος με την πάροδο του χρόνου, αφού το 2001 το ποσοστό ήταν 31,6%.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι είχαν οδηγήσει τον ΠΟΥ να θέσει ως στόχο την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κατά 15% έως το 2030 μέσω του προγράμματος « The World Health Organization’s Global action plan on physical activity 2018-2030».Και όλα αυτά πριν έρθει στη ζωή μας η πανδημία. Όπως αναφέρεται στο νέο  πρόγραμμα Fair Play,  στα σχέδια ανάκαμψης από τον ιό COVID-19,  είναι και το να «χτίσουν προς τα εμπρός-καλύτερες» κοινωνίες. Η σωματική δραστηριότητα, όπως τονίζεται,  πρέπει να είναι μέρος όλων αυτών των προγραμμάτων, καθοδηγούμενη από την πολιτική ηγεσία με την  εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου συστήματος Φυσικής Δραστηριότητας  που θα  παρέχει πολλαπλά οφέλη στη κοινωνία και τον άνθρωπο.

Η αλλαγή, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τον ΠΟΥ απαιτεί  συλλογική δράση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα για να παραδώσουν βιώσιμες επικοινωνιακές εκστρατείες, υποστηρικτικά περιβάλλοντα, και πρόσβαση σε προγράμματα και υπηρεσίες για όλους τους ανθρώπους– ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τις ικανότητές τους, κοινωνικοοικονομική κατάσταση ή τον τόπο κατοικίας τους-. Πάρα πολλοί άνθρωποι , επισημαίνεται, ζουν σε κοινότητες με μη ασφαλείς δρόμους για περπάτημα και ποδηλασία, με κακή πρόσβαση στους  δημόσιους  ανοιχτούς χώρους, με μη οικονομικά προσιτή άσκηση ή αθλητικά προγράμματα και εγκαταστάσεις.

Καταλήγοντας, όλα τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά σημάδια , δεδομένου ότι  η επαρκής σωματική δραστηριότητα κατά τον ΠΟΥ είναι για τους ενήλικες μόλις  150 – 300 λεπτά μέτριας έως έντονης αερόβιας άσκησης σε εβδομαδιαία βάση  και  για τα παιδιά και τους  έφηβους  περίπου 60 λεπτά την ημέρα.

Εσείς πόσο γυμναστήκατε τελευταία… ;


+ 5 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352464219303232 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352464219303232

RECOVERING BETTER: SPORT FOR DEVELOPMENT AND PEACE https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/12/Final-SDP-recovering-better.pdf

Fair Play: Building a strong physical activity system for more active people https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-HPR-RUN-2021.1

Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30193830/

GLOBAL ACTION PLAN ON PHYSICAL ACTIVITY 2018-2030 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf