1Σύνδρομο Aicardi

Τι είναι το σύνδρομο Aicardi; Το σύνδρομο Aicardi είναι μία σπάνια γενετική διαταραχή που παρεμποδίζει το σχηματισμό του μεσολοβίου, της δομής που συνδέει τις δύο πλευρές του εγκεφάλου. Στα άτομα …