1Δηλητηρίαση από μόλυβδο

Τι είναι η δηλητηρίαση από μόλυβδο; Ο μόλυβδος είναι ένα πολύ τοξικό μέταλλο και ένα πολύ ισχυρό δηλητήριο. Η δηλητηρίαση από μόλυβδο είναι μία σοβαρή και μερικές φορές θανατηφόρα κατάσταση …