!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

1Κροταφική αρτηρίτιδα

Τι είναι η κροταφική αρτηρίτιδα; Η κροταφική αρτηρίτιδα είναι μία πάθηση στην οποία οι κροταφικές αρτηρίες, οι οποίες διοχετεύουν αίμα στο κεφάλι και τον εγκέφαλο, υφίστανται φλεγμονή η βλάβη. Είναι …

2Δηλητηρίαση από μόλυβδο

Τι είναι η δηλητηρίαση από μόλυβδο; Ο μόλυβδος είναι ένα πολύ τοξικό μέταλλο και ένα πολύ ισχυρό δηλητήριο. Η δηλητηρίαση από μόλυβδο είναι μία σοβαρή και μερικές φορές θανατηφόρα κατάσταση …

ασθενεια του Paget των οστών

3Νόσος του Paget των οστών

Τι είναι η νόσος του Paget των οστών; Ένας τυπικός ανθρώπινος σκελετός αποτελείται από 206 οστά. Τα οστά συνεχώς καταστρέφονται και επαναδομούνται. Αν αυτή η διαδικασία διαταραχτεί, τα οστά θα …