1Ποικιλόχρους πιτυρίαση

Τι είναι η ποικιλόχρους πιτυρίαση; Ο μύκητας Μalassezia εντοπίζεται στην επιφάνεια του δέρματος και φυσιολογικά δεν προκαλεί προβλήματα υγείας. Στην πραγματικότητα, πολλά είδη της φυσιολογικής μικροχλωρίδας, όπως και οι μύκητες …

2Δερματική καντιντίαση

Τι είναι η δερματική καντιντίαση; Ο candida (κάντιντα) είναι το στέλεχος ενός μύκητα που προκαλεί μόλυνση στο δέρμα, μεταξύ άλλων οργάνων. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το δέρμα σας φιλοξενεί μικρές ποσότητες …

ιλαρά

3Ιλαρά

Εισαγωγή Η ιλαρά είναι μια ιική λοίμωξη που ξεκινά στο αναπνευστικό σύστημα. Εξακολουθεί να παραμένει μία σημαντική αιτία θανάτων παγκοσμίως, παρά τη διαθεσιμότητα ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου. Το 2017, καταγράφηκαν …