1Δοθιήνας (ή καλόγερος)

Τι είναι ο δοθιήνας; Ο δοθιήνας είναι μία βακτηριακή λοίμωξη στους θύλακες της τρίχας που επίσης περιλαμβάνει και τον περιβάλλοντα ιστό. Ο μολυσμένος θύλακας μπορεί να βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος …

!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

2Λοίμωξη από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA)

Τι είναι η λοίμωξη από MRSA; Το αρκτικόλεξο MRSA είναι τα αρχικά του “χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου ανθεκτικού στην μεθικιλλίνη” (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Η λοίμωξη από MRSA είναι μία λοίμωξη που προκαλείται …