1Παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας; Η παρανοειδής διαταραχή προσωπικότητας (PPD) είναι ένας τύπος εκκεντρικής διαταραχής προσωπικότητας. Η εκκεντρική διαταραχή προσωπικότητας σημαίνει ότι συμπεριφορά του πάσχοντος ατόμου μπορεί να φαίνεται …

2Νοητική υστέρηση

Τι είναι η νοητική υστέρηση; Εάν το παιδί σας έχει νοητική υστέρηση (intellectual disability), ο εγκέφαλός του δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως ή έχει υποστεί κάποιου είδους βλάβη. Ο εγκέφαλος του …

!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

3Αυτισμός

Τι είναι ο αυτισμός; Οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ή αυτισμός) είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από προβλήματα στην επικοινωνία και …

!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

4Οπιοειδή: κατάχρηση και εθισμός

Τι είναι η κατάχρηση και ο εθισμός στα οπιοειδή; Τα οπιοειδή είναι μία κλάση φαρμάκων. Αυτή η κλάση περιλαμβάνει ουσίες που προέρχονται από το όπιο (που προέρχεται από την παπαρούνα), …

!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

5Χειλεοσχιστία και υπερωιοσχιστία

Τι είναι η χειλεοσχιστία και υπερωιοσχιστία; Η χειλεοσχιστία (λαγόχειλο) συμβαίνει όταν υπάρχει διαχωρισμός ή άνοιγμα στο χείλος. Το άνοιγμα μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο ώστε να συνδέει το άνω …

© Jaroslavbrilew | Dreamstime Stock Photos
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

6Τραύμα στο κεφάλι

Τι είναι το τραύμα στο κεφάλι; Ένα τραύμα στο κεφάλι σχετίζεται με οποιοδήποτε είδος τραυματισμού στον εγκέφαλο, το κρανίο ή το δέρμα του κεφαλιού και μπορεί να ποικίλει από ένα …

© Greenapple78 | Dreamstime Stock Photos
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

7Νόσος μπέρι-μπέρι (Beri-Beri Disease)

Η νόσος μπερι-μπέρι είναι μία πάθηση που οφείλεται σε έλλειψη της βιταμίνης Β-1, γνωστή και ως ανεπάρκεια θειαμίνης. Η νόσος διαχωρίζεται σε δύο είδη: την υγρή νόσο μπέρι-μπέρι την ξηρά …

εγκεφαλική παράλυση

8Εγκεφαλική παράλυση

Τι είναι η εγκεφαλική παράλυση; Ο όρος «εγκεφαλική παράλυση» αναφέρεται σε μία ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν την κίνηση και το συντονισμό των μυών. Σε πολλές περιπτώσεις επηρεάζονται η ακοή, η …