1Οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας; Η οιστριονική, ή δραματική, διαταραχή προσωπικότητας (HPD) είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας ψυχολογικών διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές προσωπικότητας τύπου Β.  Οι διαταραχές σε αυτή …

2Άγχος και διαταραχές άγχους

Τι είναι το άγχος; Το άγχος είναι η φυσιολογική απόκριση του σώματος στο στρες. Είναι ένα αίσθημα φόβου για το τι πρόκειται να συμβεί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο, μία …

3Εκρήξεις θυμού

Τι είναι οι εκρήξεις θυμού; Οι εκρήξεις θυμού (temper tantrums) είναι συναισθηματικά ξεσπάσματα θυμού και δυσαρέσκειας. Τα ξεσπάσματα αυτά τυπικά ξεκινούν γύρω στους 12 με 18 μήνες και φτάνουν στη …