νόσος χεριών, ποδιών και στόματος

1Νόσος χεριών, ποδιών και στόματος

Τι είναι η νόσος χεριών, ποδιών και στόματος; Η νόσος χεριών, ποδιών και στόματος είναι μια πολύ μεταδοτική ασθένεια. Προκαλείται από ιούς της οικογένειας των εντεροϊών και κυρίως από τους …

© Katerynakon | Dreamstime Stock Photos

2Αγκυλόστομα

Τι είναι το αγκυλόστομα; Το αγκυλόστομα (ή νηματώδης σκώληκας) είναι ένα είδος παρασίτου. Αυτό σημαίνει ότι ζει και πολλαπλασιάζεται σε άλλους ζωντανούς οργανισμούς.  Τα παράσιτα αυτά επηρεάζουν τους πνευμονες, το …