νεφρική νόσος τελικού σταδίου

1Νεφρική νόσος τελικού σταδίου

Τι είναι η νεφρική νόσος τελικού σταδίου; Οι νεφροί φιλτράρουν τα απόβλητα και το περιττό νερό από το αίμα και τα αποβάλλουν ως ούρα. Η χρόνια νεφρική νόσος οδηγεί στην …

ηπατονεφρικό σύνδρομο

2Ηπατονεφρικό σύνδρομο

Τι είναι το ηπατονεφρικό σύνδρομο; Το ηπατονεφρικό σύνδρομο είναι ένας τύπος προοδευτικής νεφρικής ανεπάρκειας που παρατηρείται σε άτομα με εκτεταμένη ηπατική βλάβη, συχνά προκαλούμενη από κίρρωση. Καθώς οι νεφροί σταματούν …

Σπειραματονεφρίτιδα

3Σπειραματονεφρίτιδα (νόσος του Bright)

Τι είναι η σπειραματονεφρίτιδα; Η σπειραματονεφρίτιδα είναι η φλεγμονή του σπειράματος, μιας δομής των νεφρών που αποτελείται από πολύ μικρά αγγεία. Αυτά τα περιελιγμένα αγγεία φιλτράρουν το αίμα και απομακρύνουν …