1Ηπατικές νόσοι

Τι είναι οι ηπατικές νόσοι; Το ήπαρ είναι ένα σημαντικό όργανο που πραγματοποιεί εκατοντάδες λειτουργείς που σχετίζονται με το μεταβολισμό, την αποθήκευση ενέργειας και την απομάκρυνση των αποβλήτων από το …

2Ίκτερος

Τι είναι ο ίκτερος; Ίκτερος ονομάζεται η κατάσταση που κάποιος εμφανίζει κίτρινο χρώμα στο δέρμα και τα μάτια του. Ο ίκτερος δεν αποτελεί κάποια συγκεκριμένη ασθένεια, αλλά κυρίως εμφανίζεται ως …

3Ανεπάρκεια της G6PD

Τι είναι η ανεπάρκεια G6PD; Η ανεπάρκεια G6PD, είναι μια γενετική νόσος που οφείλεται σε ανεπαρκή ποσότητα του ενζύμου της 6-φωσφορικής αφυδρογονάσης της γλυκόζης (G6PD) στο αίμα. Αυτό είναι ένα …

!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

4Ηπατική ανεπάρκεια

Τι είναι η ηπατική ανεπάρκεια; Το ήπαρ είναι το δεύτερο μεγαλύτερο όργανο του σώματος και πραγματοποιεί αρκετές διαφορετικές λειτουργίες. Επεξεργάζεται οτιδήποτε τρώτε και πίνετε και μετατρέπει τις τροφές σε ενέργεια …

© Mdshidlovski | Dreamstime Stock Photos
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

5Αντιδράσεις μη συμβατές με το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ

Αυτή η πάθηση θεωρείται επείγουσα και πρέπει να τύχει άμεσης ιατρικής φροντίδας. Τι είναι οι αντιδράσεις ασυμβατότητας με το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ; Αντίδραση μη συμβατότητας με το σύστημα ομάδων …

6Κυστική ίνωση

Τι είναι η κυστική ίνωση; Η κυστική ίνωση είναι μία σοβαρή γενετική διαταραχή που προκαλεί σημαντική βλάβη στο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα. Η βλάβη συχνά είναι αποτέλεσμα της συσσώρευσης παχιάς, …

7Ηπατίτιδα D

Τι είναι η ηπατίτιδα D; Η ηπατίτιδα D είναι μία λοίμωξη που προκαλεί φλεγμονή στο ήπαρ. Η διόγκωση μπορεί να παρεμποδίσει την ηπατική λειτουργία και να προκαλέσει μακροπρόθεσμα προβλήματα, όπως …

8Ηπατίτιδα C

Τι είναι η ηπατίτιδα C; Η ηπατίτιδα C είναι μία ασθένεια που προκαλεί φλεγμονή και μόλυνση του ήπατος. Η πάθηση αναπτύσσεται ύστερα από τη μόλυνση ενός ατόμου με τον ιό …

9Κίτρινος πυρετός

Τι είναι ο κίτρινος πυρετός; Ο κίτρινος πυρετός είναι μία σοβαρή, πιθανώς θανατηφόρα, ασθένεια σαν τη γρίπη που μεταδίδεται μέσω των κουνουπιών. Χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό και ίκτερο. Ο ίκτερος …

10Απόφραξη χοληφόρων

Τι είναι η απόφραξη χοληφόρων; Η απόφραξη χοληφόρων είναι μία παρεμπόδιση των χοληφόρων οδών. Οι χοληφόροι οδοί μεταφέρουν χολή από το ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη μέσω του παγκρέατος στο …