πλευροχονδρίτιδα

1Πλευροχονδρίτιδα

Τι είναι πλευροχονδρίτιδα; Η πλευροχονδρίτιδα είναι μια φλεγμονή του χόνδρου στον θωρακικό κλωβό. Η κατάσταση αυτή συνήθως επηρεάζει τον χόνδρο, εκεί όπου οι άνω πλευρές συνδέονται με το στέρνο (κορμό …