1Ονυχογρύπωση

Τι είναι η ονυχογρύπωση; Η ονυχογρύπωση είναι μία πάθηση των νυχιών που προκαλεί την ταχύτερη ανάπτυξη της μιας πλευράς του νυχιού από την άλλη. Η πάθηση είναι επίσης γνωστή ως …