1Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Τι είναι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια; Οι νεφροί είναι υπεύθυνοι για το φιλτράρισμα των πλεοναζόντων υγρών και των παραπροϊόντων από την αιματική κυκλοφορία. Αυτά τα παραπροϊόντα ύστερα απεκκρίνονται μέσω των …

© Guniita | Dreamstime Stock Photos

2Περιφερική αγγειοπάθεια

Τι είναι η περιφερική αγγειοπάθεια; Η περιφερική αγγειοπάθεια είναι μια διαταραχή της αιματικής κυκλοφορίας που προκαλεί την στένωση ή την απόφραξη των αγγείων που βρίσκονται εκτός της καρδιάς και του …