!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

1Πέμπτη νόσος

Τι είναι η πέμπτη νόσος; Η πέμπτη νόσος (λοιμώδες ερύθημα) είναι μία ιική ασθένεια που οδηγεί σε ένα ερυθρό εξάνθημα σε χέρια, πόδια και ζυγωματικά. Είναι αρκετά κοινή και ήπια …

Αλλεργική ρινίτιδα

2Αλλεργική ρινίτιδα

Τι είναι η αλλεργική ρινίτιδα; Αλλεργική ρινίτιδα είναι η ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού σε φυσιολογικά μη βλαβερούς παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως η γύρη. Η αντίδραση αυτή εμφανίζεται περίπου στο 10% …

σαρκοείδωση

3Σαρκοείδωση

Τι είναι η σαρκοείδωση; Η σαρκοείδωση είναι μια φλεγμονώδης νόσος στην οποία κοκκιώματα, ή συσσωματώματα φλεγμονωδών κυττάρων, σχηματίζονται σε διάφορα όργανα. Αυτό προκαλεί φλεγμονή στα όργανα. Η σαρκοείδωση μπορεί να …