1Υδροκεφαλία

Τι είναι η υδροκεφαλία; Η υδροκεφαλία (ύδωρ + κεφαλή) είναι μια κατάσταση που συμβαίνει όταν συσσωρεύεται υγρό στο κρανίο και προκαλεί πρήξιμο του εγκεφάλου. Μπορεί να προκληθεί βλάβη του εγκεφάλου …