!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

1Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα (TTP)

Τι είναι η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα; Η θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα είναι μία σπάνια διαταραχή που επηρεάζει την τάση θρόμβωσης του αίματος. Σε αυτή την ασθένεια, μικροσκοπικοί θρόμβοι σχηματίζονται σε όλο …

2Μυελοΐνωση

Τι είναι η μυελοΐνωση; Η μυελοΐνωση αποτελεί τύπο καρκίνου του μυελού των οστών  που επηρεάζει την ικανότητα του σώματος να παράγει κύτταρα αίματος(κλωνική νόσος του αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου). Είναι μέρος …

3Απλαστική αναιμία

Η απλαστική αναιμία είναι μια νόσος που χαρακτηρίζεται από πανκυτταροπενία στο περιφερικό αίμα. Στον μυελό των οστών παρατηρείται επίσης ελάττωση ή έλλειψη των κυτταρικών στοιχείων, εξαιτίας αλλαγής στην ποιότητα ή/και …

4Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Τι είναι τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα; Με τον όρο “Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα” αναφερόμαστε σε μια ομάδα αιματολογικών διαταραχών με μεγάλη ανομοιογένεια, που χαρακτηρίζονται από: Ανεπάρκεια του μυελού των οστών, με διαταραχή της …

5Χημειοθεραπεία

Τι είναι η χημειοθεραπεία; Η χημειοθεραπεία είναι μια επιθετική μορφή χημικής φαρμακευτικής θεραπείας που αποσκοπεί στην καταστροφή των ταχέως αναπτυσσόμενων κυττάρων στο σώμα. Συνήθως χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου, …

6Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο

Τι είναι το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο; Το αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (HUS) είναι μία περίπλοκη πάθηση όπου μία αυτοάνοση αντίδραση, συχνά ύστερα από λοίμωξη του γαστρεντερικού σωλήνα, προκαλεί χαμηλά επίπεδα ερυθρών …

8Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη

Τι είναι η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη; Η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (DIC) είναι μία σπάνια, απειλητική για τη ζωή πάθηση. Στα πρώιμα στάδια της νόσου, η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη προκαλεί τον …

9Ακτινοθεραπεία

Τι είναι η ακτινοθεραπεία; Η ακτινοθεραπεία είναι ένας τύπος θεραπείας του καρκίνου που χρησιμοποιεί συγκεντρωμένες δέσμες ακτινοβολίας για να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα. Ο συνηθέστερος τύπος ακτινοθεραπείας είναι η εξωτερική …

10Σπληνομεγαλία

Τι είναι η σπληνομεγαλία; Η σπληνομεγαλία είναι μία πάθηση που συμβαίνει όταν ο σπλήνας διογκώνεται. Ο σπλήνας είναι τμήμα του λεμφικού συστήματος. Βοήθα το ανοσοποιητικό σύστημα αποθηκεύοντας λευκά αιμοσφαίρια και …