1Σύνδρομο Fanconi

Τι είναι το σύνδρομο Fanconi; Το σύνδρομο Fanconi (FS) είναι μία σπάνια διαταραχή που επηρεάζει τα σωληνάρια φιλτραρίσματος των νεφρών (εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο). Φυσιολογικά, το εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο απορροφά μεταλλικά …