1Χρόνιος βήχας

Τι είναι ο χρόνιος βήχας; Ο βήχας μερικές φορές μπορεί να είναι δυσάρεστος, αλλά εξυπηρετεί ένα πολύ χρήσιμο σκοπό. Όταν βήχετε, αποβάλλετε βλέννα και εξωγενή υλικά από τους αεραγωγούς που …