Μολυσματικές ασθένειες

Σύνδρομο φλεγμονής πολλαπλών συστημάτων σε παιδιά: Νέες οδηγίες θεραπείας

Τον περασμένο χρόνο, οι γιατροί ανακάλυψαν μια νέα κατάσταση υγείας που σχετίζεται με την νόσο COVID-19 που ονομάζεται σύνδρομο φλεγμονής πολλαπλών συστημάτων (MIS-C), η οποία επηρεάζει κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους.

Πλέον, στη βάση νέων δεδομένων, οι ερευνητές δίνουν νέες κατευθυντήριες γραμμές στους γιατρούς για την θεραπεία του εν λόγω συνδρόμου.

Που βασίστηκαν οι νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση του Συνδρόμου Φλεγμονής Πολλαπλών Συστημάτων;

Οι προτεινόμενες οδηγίες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine τον Ιούλιο, ανέλυσαν την θεραπεία που χορηγήθηκε σε 518 ασθενείς με MIS-C που είχαν εισαχθεί σε ένα από τα 58 νοσοκομεία της Αγγλίας από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 και τα αποτελέσματά της.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το 31% των ασθενών που έλαβαν ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIG), ένα συμπυκνωμένο διάλυμα αντισωμάτων, εμφάνισαν επίμονα καρδιακά προβλήματα τη δεύτερη ημέρα της θεραπείας τους ή μερικές ημέρες αργότερα. Από την άλλη, από τα άτομα που έλαβαν IVIG μαζί με γλυκοκορτικοειδή, μια κατηγορία κορτικοστεροειδών που αντιμετωπίζουν τη φλεγμονή, μόνο το 17% εξ΄ αυτών εμφάνισε παρόμοιες επιπλοκές.

Επιπρόσθετα, μόνο το 34% των ασθενών που έλαβαν IVIG μαζί με γλυκοκορτικοειδή χρειάστηκαν κάποια πρόσθετη θεραπεία, όπως φάρμακα για την χαμηλή αρτηριακή πίεση και ανοσο-ρυθμιστικά φάρμακα, την πρώτη ημέρα της νοσηλείας τους ή αργότερα, συγκριτικά με το 70% των ασθενών που έλαβαν μόνο IVIG.

Οι ερευνητές, λοιπόν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι για τα παιδιά που εμφάνισαν MIS-C, η θεραπεία με IVIG μαζί με γλυκοκορτικοειδή μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης νέας ή επίμονης καρδιαγγειακής δυσλειτουργίας, συγκριτικά με τη χρήση μόνο της IVIG.

Σύμφωνα με την επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, Δρ. Mary Beth F. Son, καθηγήτρια παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, η παρούσα μελέτη σε συνδυασμό με πρόσφατες αναφορές της βιβλιογραφίας, παρέχουν στους γιατρούς μια τεκμηριωμένη βάση για τη θεραπεία των παιδιών με MIS-C.

Τι αναφέρουν οι νέες οδηγίες για την αντιμετώπιση του Συνδρόμου Φλεγμονής Πολλαπλών Συστημάτων;

Οι οδηγίες για την θεραπεία του MIS-C έχουν ήδη δημοσιευτεί από το American College of Rheumatology, παρέχοντας στους γιατρούς ένα διάγραμμα ροής, το οποίο πρέπει να ακολουθήσουν και διάφορες εξετάσεις τις οποίες πρέπει να πραγματοποιήσουν για να μπορέσουν να κάνουν διάγνωση MIS-C.

Επιπρόσθετα, οι νέες οδηγίες αναλύουν την θεραπεία που χρειάζεται ενας ασθενής ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας του συνδρόμου Για παράδειγμα, αν το MIS-C ενός ασθενούς επηρεάζει ζωτικά όργανα, τότε προτείνεται η χορήγηση IVIG μαζί με μεθυλπρεδνιζολόνη ή μαζί με κάποιο άλλο στερεοειδή, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις προτείνεται ως αρχική θεραπεία η χρήση IVIG μαζί με γλυκοκορτικοειδή.

Σε κάθε περίπτωση, οι συγγραφείς των οδηγιών αναγνωρίζουν ότι οι γνώσεις τους για την θεραπεία του MIS-C είναι ακόμη περιορισμένες, οπότε οι οδηγίες αναμένεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Βασικός στόχος όλων είναι η επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς. Μάλιστα, ο Παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας του Providence Saint John στην Καλιφόρνια, Δρ. Daniel Ganjian, υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες αποτελούν ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι το τελικό βήμα, τονίζοντας την ανάγκη περεταίρω ερευνών.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Researchers Propose New Treatment Guidelines for MIS-C in Kids https://www.verywellhealth.com/researchers-propose-treatment-guidelines-for-mis-c-5193674

American College of Rheumatology Clinical Guidance https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/art.41616

Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS) https://www.cdc.gov/mis/index.html

Multisystem Inflammatory Syndrome in Children — Initial Therapy and Outcomes https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102605