Καρκίνος

Τα καρκινικά κύτταρα τρώνε τον εαυτό τους για να επιβιώσουν!

Τα καρκινικά κύτταρα καταφέρνουν να επιβιώσουν από σοβαρές βλάβες, τρώγοντας μέρη από την εξωτερική τους μεμβράνη.  Αυτό είναι το εύρημα της νέας έρευνας που διεξήχθη από το Δανικό Κέντρο Αντικαρκινικής Έρευνας (Danish Cancer Society’s Research Center), και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης.

Τι είναι η πλασματική μεμβράνη των κυττάρων;

Όλα τα κύτταρα του σώματος περιβάλλονται από πλασματική μεμβράνη, δηλαδή μια μεμβράνη που διαχωρίζει το κύτταρο από το περιβάλλον του, και το προστατεύει από την εισροή ή εκροή ανεπιθύμητων στοιχείων. Η διάρρηξη αυτής της μεμβράνης ουσιαστικά προκαλεί τον θάνατο του κυττάρου καθώς το εσωτερικό του αποτελείται από κυτταρόπλασμα το οποίο διαρρέει στο περιβάλλον. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με μια “νερό-μπόμπα”.

Τι είναι η μακροπινοκυττάρωση;

Προκειμένου να επιβιώσουν από βλάβες, τα καρκινικά κύτταρα πιθανώς να χρησιμοποιούν έναν μηχανισμό που ονομάζεται μακροπινοκυττάρωση. Σε αυτόν, τα καρκινικά κύτταρα φέρνουν την υγιή μεμβράνη προς την τραυματισμένη περιοχή, ενώ η τραυματισμένη τραβιέται προς το εσωτερικό, και ουσιαστικά κλείνουν την τρύπα σε μερικά λεπτά. Έπειτα το κατεστραμμένο κομμάτι της μεμβράνης που έχει εσωτερικευθεί, διαχωρίζεται σε μικρές σφαίρες και μεταφέρεται στα λυσοσώματα των κυττάρων όπου και κομματιάζεται.

Με ποιον μηχανισμό επιβιώνουν τα καρκινικά κύτταρα από βλάβες στην πλασματική τους μεμβράνη;

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν laser για την διάτρηση των κυττάρων, με αποτέλεσμα την δημιουργία μικρών οπών. Ταυτόχρονα χρησιμοποίησαν αναστολείς που παρεμπόδιζαν τον σχηματισμό των μικρών σφαιρών που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Παρατήρησαν ότι με την παρεμπόδιση αυτή τα κύτταρα δεν μπορούσαν πλέον να επιδιορθώσουν την καταστροφή και πέθαιναν.

Ο επικεφαλής της έρευνας, Jesper Nylandsted, ανέφερε ότι ενώ η έρευνα προσφέρει πολύ βασική γνώση για το πως τα καρκινικά κύτταρα επιβιώνουν. Το γεγονός ότι τα κύτταρα πεθαίνουν με την αναστολή της μακροπινοκυττάρωσης, την καθιστά ένα μελλοντικό στόχο για θεραπεία.

Στα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, αναφέρεται ότι η επιδιόρθωση γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά γίνεται ένα πρόχειρο μπάλωμα, με την εσωτερίκευση της τραυματισμένης μεμβράνης, και αργότερα γίνεται μια ενδελεχής επιδιόρθωση, που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ράψιμο της περιοχής. Φάνηκε ότι το πρώτο βήμα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων, γεγονός που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εναντίον τους, σε μια πιθανή θεραπεία. Γι’ αυτό το λόγο, η ομάδα θα συνεχίσει τις έρευνες πάνω στον συγκεκριμένο μηχανισμό.

Τα καρκινικά κύτταρα ανακυκλώνουν την κατεστραμμένη μεμβράνη τους;

Μια επιπλέον έρευνα, έδειξε ότι υπάρχει πιθανότητα τα καρκινικά κύτταρα να ανακυκλώνουν την κατεστραμμένη μεμβράνη.

Η ερευνητική ομάδα, είχε βρει νωρίτερα δεδομένα που έδειχναν ότι τα καρκινικά κύτταρα για να επουλώσουν την μεμβράνη τους, ουσιαστικά «πετάνε» το κατεστραμμένο κομμάτι. Όμως, τα πειράματα του εργαστηρίου έδειξαν ότι τα κύτταρα χρησιμοποιούν τον μηχανισμό της μακροπινοκυττάρωσης, που εξ ορισμού δεν οδηγεί σε απόρριψη της μεμβράνης. Ενδεχομένως λοιπόν, να χρησιμοποιούν αυτόν τον μηχανισμό, προκειμένου να αξιοποιείται κάθε δυνατή πηγή που θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και υλικών, καθώς ο συνεχής πολλαπλασιασμός τους, απαιτεί μεγάλες ποσότητες και από τα δύο.

Η ανακύκλωση λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Όταν το κύτταρο εσωτερικοποιήσει την κατεστραμμένη περιοχή της πλασματικής μεμβράνης, την οδηγεί στα λυσοσώματα του. Τα λυσοσώματα του κυττάρου, είναι οργανίδια που περιλαμβάνουν πρωτεΐνες ικανές να διασπούν μόρια. Έτσι διασπούν την ίδια τους την μεμβράνη, και χρησιμοποιούν τα μέρη της προς όφελός τους.

Μετά από μελέτες τόσων ετών πάνω στον καρκίνο, ένα είναι σίγουρο, τα καρκινικά κύτταρα έχουν βασικό σκοπό τους την επιβίωσή τους και καταφέρνουν με πολλούς μηχανισμούς που έχουν αναπτύξει να διαφεύγουν του κυτταρικού θανάτου (απόπτωση), των μηχανισμών ελέγχου, ακόμη και του ανοσοποιητικού συστήματος! Μέσα στους οποίους προστίθενται πιθανώς και η μακροπινοκυττάρωση και η ανακύκλωση των βιοχημικών υλικών τους.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Nyl Jesper, et al. Cancer Cells Eat Themselves to Survive https://medicalxpress.com/news/2021-07-cancer-cells-survive.html

Sønder Stine Lauritzen, et al. “Restructuring of the Plasma Membrane upon Damage by LC3-Associated Macropinocytosis.” Science Advances, vol. 7, no. 27, July 2021, p. eabg1969. advances.sciencemag.org 10.1126/sciadv.abg1969