Έγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Τα όνειρα μας προετοιμάζουν για επερχόμενα γεγονότα

Αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι την ώρα που ονειρεύονται μπορεί να φαίνεται τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά σύμφωνα με την καθηγήτρια ψυχολογίας και νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Furman στο Greenville, Δρ. Erin Wamsley, προετοιμάζει το μυαλό για μελλοντικές καταστάσεις.

Προηγούμενη έρευνα και αδημοσίευτα στοιχεία δείχνουν ότι τα όνειρα χρησιμοποιούν θραύσματα προηγούμενων εμπειριών. Στο ίδιο αποτέλεσμα κατέληξε και η έρευνα της Δρ. Wamsley, η οποία έδειξε ότι το μυαλό χρησιμοποίει επιλεγμένα κομμάτια προηγούμενων εμπειριών για να προετοιμαστεί για ένα γνωστό επερχόμενο γεγονός.

Τι συμβαίνει κατά τον ύπνο; Τι προμηνύουν τα όνειρα;

Στην έρευνα της Δρ. Wamsley και της ομάδας της, συμμετείχαν 48 μαθητές οι οποίοι πέρασαν το βράδυ τους σε ένα εργαστήριο ύπνου, συνδεδεμένοι σε μια μηχανή πολυμονογραφίας για να μετρηθούν οι κύκλοι του ύπνου τους και το πόσο συχνά εισέρχονταν σε βαθύ ύπνο REM.

Το πρωί, οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν το τι ονειρεύτηκαν και ακολούθως να προσδιορίσουν γνωστά χαρακτηριστικά ή τις πιθανές πηγές των ονείρων τους, με τους ερευνητές να διαπιστώνουν ότι:

  • Περισσότερα από τα μισά όνειρα ήταν συνδεδεμένα με μια προηγούμενη μνήμη
  • Το ένα τέταρτο των ονείρων σχετιζόταν με ένα επερχόμενο συμβάν
  • Περίπου το 40% των ονείρων σχετίζονταν με ένα μελλοντικό συμβάν, αλλά περιλάμβανε και αναμνήσεις από προηγούμενες εμπειρίες. Σημειώνεται ότι αυτό ήταν το πιο κοινό από όσα ονειρεύτηκαν οι μαθητές.

Όπως ανέφερε ο Erik Hoel, PhD, βοηθός καθηγητής νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Tufts στο Medford, η μελέτη των ονείρων είναι μια δύσκολη και υποκειμενική διαδικασία που δεν λαμβάνεται πάντα σοβαρά υπόψη, τόσο όσο άλλες πτυχές του ύπνου και της νευροεπιστήμης, επειδή περιλαμβάνει ερωτήματα της ίδιας της ανθρώπινης συνείδησης.

Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Patterns, οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πιο ενεργά όνειρα βοηθούν τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται τις καθημερινές εμπειρίες με τρόπο που επιτρέπει την βαθύτερη μάθηση. Ωστόσο, ο Δρ. Hoel, υπογραμμίζει ότι αυτός ο τύπος έρευνας αμφισβητείται από την μεθοδολογία της έρευνας.

Εξηγεί λοιπόν, ότι στη μελέτη του Wamsley, θα μπορούσε να μελετηθεί αυτό που συμβαίνει ως αποτέλεσμα των ονείρων.  Για παράδειγμα, οι συμμετέχοντες στη μελέτη θα μπορούσαν να ρωτηθούν πολύ αργότερα αν ένα συμβάν που βίωσαν, πήγε όπως το είχαν προγραμματίσει στο μυαλό τους πρωτύτερα και αν πιστεύουν ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα του πόσο καλά είχαν προετοιμαστεί από τα όνειρα τους. Ακόμη και έτσι ωστόσο, η ανάλυση θα ήταν υποκειμενική.

Παρόλα αυτά οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο εγκέφαλος είναι πολύ εύκολο να προετοιμαστεί για ένα επερχόμενο γνωστό συμβάν, νοουμένου ότι θα επεξεργαστεί τις ήδη γνωστές εμπειρίες και θα αναπαράξει σε μορφή ονείρου το πώς θέλει να συμβεί ένα γεγονός, πράγμα που θα καθοδηγήσει την συμπεριφορά του ατόμου όταν το συμβάν γίνει πραγματικότητα.

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

How Dreams Might Prepare You for What's Next https://www.webmd.com/brain/news/20210616/how-dreams-might-prepare-you-for-whats-next

The overfitted brain: Dreams evolved to assist generalization https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666389921000647

034 Dreaming as Constructive Episodic Future Simulation https://academic.oup.com/sleep/article-abstract/44/Supplement_2/A15/6260086?redirectedFrom=fulltext

World Sleep 2021 Virtual Meeting https://worldsleepsociety.org/2021-virtual-meeting/

Your Weirdest Dreams Could Be Making You Smarter https://www.medscape.com/viewarticle/952481