Ψυχική υγεία

Τα βασικά λάθη που κάνουμε προσπαθώντας να πετύχουμε τους στόχους μας

© poenya200 | Dreamstime Stock Photos
© poenya200 | Dreamstime Stock Photos

Γιατί ορισμένοι θέτουν μη ρεαλιστικούς στόχους και τι ρόλο παίζει η επιβράβευση στη δημιουργία μεγαλύτερου κινήτρου;

Νέα στοιχεία σχετικά με το γιατί πολλοί κάνουν μη ρεαλιστικά σχέδια τα οποία είναι εξαρχής καταδικασμένα σε αποτυχία φέρνει στο φως έρευνα ομάδας επιστημόνων του Queen Mary University of London που δημοσιεύτηκε στο Behavioural Brain Research. Η συγκεκριμένη μελέτη εξέτασε την πολύπλοκη σχέση μεταξύ επιβράβευσης και προσπάθειας για την επίτευξη στόχων και επισημαίνει δύο διαφορετικά στάδια στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως όταν οι άνθρωποι αρχικά αποφασίζουν τι να κάνουν, το κίνητρό τους είναι η ανταμοιβή. Όμως όταν αποφασίζουν να υλοποιήσουν τα σχέδια τους και να αναλάβουν δράση τότε η εστίαση τους μετατοπίζεται στο βαθμό δυσκολίας και στην προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλουν προκειμένου να πραγματοποιήσουν το συγκεκριμένο στόχο.

Οι ερευνητές εξηγούν πού θα πρέπει να εστιάζει κανείς για να επιτύχει τους στόχους του

Επισημαίνουν δε πως το πιο σημαντικό κομμάτι στην επίτευξη στόχων είναι να αναλογιστεί κανείς την προσπάθεια που χρειάζεται να καταβάλει την ώρα που θέτει τον στόχο αντί να εστιάζει μόνο στην ανταμοιβή, ενώ σε δεύτερο στάδιο, όταν αρχίσει να αναλαμβάνει δράση να θυμάται να εστιάζει και στην ανταμοιβή προκειμένου να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Για να διελευκάνει τη σχέση μεταξύ προσπάθειας και ανταμοιβής η ερευνητική ομάδα σχεδίασε πειράματα που περιείχαν δύο διαφορετικές μορφές προσπάθειας -σωματική και πνευματική προσπάθεια. Η φυσική προσπάθεια  από το να ζητήσουν στους συμμετέχοντες να σφίξουν ένα joystick, ενώ για να μετρηθεί η πνευματική προσπάθεια οι τελευταίοι έπρεπε να λύσουν απλές μαθηματικές εξισώσεις.

Οι συμμετέχοντες κάθε φορά είχαν διαφορετικές επιλογές που περιλάμβαναν είτε μεγάλη ή μικρή προσπάθεια σε συνδυασμό με μεγάλη ή μικρή ανταμοιβή και τους ζητήθηκε να διαλέξουν τον συνδυασμό που θα προτιμούσαν κάθε φορά.

Που κατέληξαν οι έρευνες για την διαδικασία επίτευξης των στόχων;

Οι ερευνητές είδαν πως εκείνοι οδηγήθηκαν στο να κάνουν αρχικά την επιλογή τους ανάλογα με το ύψος του χρηματικού βραβείου, αλλά όταν ήταν να επιλέξουν πως θα πράξουν εκείνοι επέλεγαν ανάλογα με τον κόπο και την προσπάθεια που θα έπρεπε να καταβάλλουν για να κερδίσουν την ανταμοιβή αυτή. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων ήταν παρόμοια τόσο για τη σωματική όσο και για την πνευματική προσπάθεια .

 

+ 1 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Psychologists discover secret to achieving goals https://medicalxpress.com/news/2020-02-psychologists-secret-goals.html