Υπάρχουν «ασφαλείς» χειρουργικές επεμβάσεις;

Εάν σκέφτεστε να κάνετε χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν πάντα κίνδυνοι λόγω της διαδικασίας ή της αναισθησίας που χορηγείται κατά τη διάρκεια. Αυτό ισχύει τόσο για τις επεμβάσεις στα εξωτερικά ιατρεία όσο …