Διαλογισμός: Είναι ο νέος τρόπος θεραπείας άγχους και κατάθλιψης;

Η πανδημία της νόσου COVID-19 επηρέασε αδιαμφισβήτητα την ψυχική υγεία πολλών ανθρώπων. Είτε αυτή επηρεάστηκε από τον εγκλισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι, είτε από τη γενικότερη αλλαγή των …

Ποια είναι τα οφέλη του περιπατητικού διαλογισμού;

Ο περιπατητικός διαλογισμός προέρχεται από τον Βουδισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας πρακτικής που αφορά την προσοχή. Η τεχνική αυτή έχει πολλά πιθανά οφέλη και μπορεί να σας …