Τι είναι οι γενετικές διαταραχές και τι πρέπει να γνωρίζετε για αυτές;

Τι είναι η γενετική διαταραχή; Ως γενετική διαταραχή ορίζεται κάθε ασθένεια που προκαλείται από μια αλλαγή στο DNA ενός ατόμου. Η αλλαγή αυτή ονομάζεται μετάλλαξη. Ορισμένες γενετικές διαταραχές είναι εμφανείς …

Μιτοχονδριακές ασθένειες: Με ποιο τρόπο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά το μιτοχονδριακό DNA;

Νέα δεδομένα έρχονται να δηλώσουν ότι τα παιδιά που γεννιούνται από μεγαλύτερες μητέρες φέρουν περισσότερες μιτοχονδριακές μεταλλάξεις σε σχέση με τα παιδιά που γεννιούνται από νεότερες μητέρες. Το γεγονός αυτό  …

DNA helix

Το DNA παιχνίδι στα χέρια των Βιολόγων! Επαναστατική ανακάλυψη

Νέα μέθοδος κατασκευάζει και αναμορφώνει αντικείμενα μέσω του DNA Οι ερευνητές στο μέλλον ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία για την κατασκευή μικροσκοπικών μηχανών DNA για μια ευρεία ποικιλία βιοϊατρικών …