Πρωτοποριακό πρόγραμμα αλλαγών στον τρόπο ζωής προάγει τη σωματική και την ψυχική υγεία

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ιδιαίτερα στο αστικό περιβάλλον, δημιουργεί εκτός από προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το άγχος και μια αίσθηση συνεχόμενης κούρασης, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού …