Φθαλικές ενώσεις: Τι είναι, πού τις συναντάμε και τι επιπτώσεις έχουν στην υγεία μας;

Τα τελευταία χρόνια, αρκετές μελέτες έχουν ρίξει φως στους τρόπους με τους οποίους ορισμένες χημικές ουσίες επηρεάζουν αρνητικά την υγεία. Μια από αυτές τις κατηγορίες χημικών ουσιών, που έχουν προκαλέσει …

Εγκυμοσύνη: Σε τι κινδύνους οδηγεί η έκθεση σε φθαλικές ενώσεις;

Θα μπορούσε ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος κάποιων παιδιών στην εφηβεία να σχετίζεται με προγεννητική τους έκθεση ως έμβρυα σε φθαλικές ενώσεις, από προϊόντα που χρησιμοποιούσε η μητέρα; Μπορεί να …