Η πανδημία αύξησε τη χρήση οπιοειδών στον γενικό πληθυσμό

Οι επισκέψεις στα επείγοντα, για υπερβολική δόση οπιοειδών, αυξήθηκαν σχεδόν κατά 1/3 πέρυσι, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Η υπερβολική χρήση οπιοειδών αυξήθηκε κατά την …

© Danil Chepko | Dreamstime Stock Photos

Γυναίκες και κατάχρηση φαρμάκων και ουσιών: Ο αόρατος κίνδυνος

Σε ολόκληρο τον κόσμο παρατηρείται μια έξαρση στη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και οπιοειδών, όπως η φαιντανύλη, που τείνει να αγγίζει τα όρια επιδημίας. Δημιουργώντας, έτσι, μια αυξημένη ανάγκη αντιμετώπισης …