Κινητά τηλέφωνα: Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν στην υγεία;

Τα κινητά τηλέφωνα πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως. Αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, ενώ τα σύγχρονου τύπου κινητά- τα λεγόμενα smartphones-παρέχουν …

Οι αρνητικές επιπτώσεις των smartphones στον εγκέφαλο

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ως το κέντρο διαχείρισης όλων των λειτουργιών του οργανισμού και του νευρικού συστήματος έρχεται καθημερινά σε επαφή με τις πληροφορίες που λαμβάνει από τις αισθήσεις και το …