Ποιες ετήσιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε καθώς μεγαλώνουμε;

Για αρχή κάποιες ερωτήσεις προς προβληματισμό μας: Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε ότι πρέπει να κάνουμε ετήσιο έλεγχο, αλλά το κάνουμε πραγματικά; Αν κάνουμε έναν έλεγχο κάθε χρόνο, ξέρουμε πραγματικά …