Ύπνος: Πώς συνεισφέρει στη βέλτιστη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος;

Είναι ευρέως γνωστό πως ένας καλός βραδινός ύπνος προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία του ανθρώπου. Ένα από τα οφέλη αυτά αφορά τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Παρόλα αυτά, …