Φθόνος και ζήλια: Δεν είναι το ίδιο! Τι σημαίνει η κάθε έννοια για την ψυχή;

“Αν στο κόσμο σήμερα υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιθυμούσε την δική σου ευτυχία περισσότερο απ΄ό,τι επιθυμούμε τη δυστυχία των άλλων, σε μερικά χρόνια θα είχαμε έναν παράδεισο.’’ Αυτά …