Καρκίνος

Τεστ ούρων: Μπορεί να ανιχνεύσει νωρίς τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης

Υπάρχει τεστ που μπορεί να ανιχνεύσει από νωρίς τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης;

Μια απλή και οικονομικά αποδοτική εξέταση ούρων, θα μπορούσε να βελτιώσει την έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, σύμφωνα με μια σύντομη έκθεση που εκδόθηκε από τη Διεθνή Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC). (Καρκίνος της ουροδόχου κύστης: Είναι κληρονομικός; Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο;)

Η συγκεκριμένη εξέταση ανιχνεύει την παρουσία ειδικών μεταλλάξεων στον προαγωγέα του γονιδίου της αντίστροφης μεταγραφής της τελομεράσης (TERT) σε δείγματα ούρων. Τα αποτελέσματα από δύο ανεξάρτητες κλινικές μελέτες, η μία που διεξήχθη στη Γαλλία και η άλλη στο Ιράν, δείχνουν «εξαιρετικές επιδόσεις» στην ανίχνευση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, σύμφωνα με τους συγγραφείς.

Όπως ανέφερε η Florence Le Calvez-Kelm, PhD, επιστήμονας στο Genomic Epidemiology Branch στην IARC, η IARC έχει αναπτύξει μια σταγονοειδή ψηφιακή ανάλυση PCR (ddPCR) που ανιχνεύει το TERTpm σε δείγματα ούρων (uTERTpm). Ο βιοδείκτης uTERTpm προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία, ως απλός και μη επεμβατικός βιοδείκτης, για προσυμπτωματικό έλεγχο και έγκαιρη ανίχνευση, επειδή είναι ανιχνεύσιμος χρόνια πριν από την κλινική διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. (Καρκίνος ουροδόχου κύστης: Πώς νιώθει ο ασθενής σε περίπτωση μετάστασης;)

Που βασίζεται σήμερα η διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης;

Σήμερα, η ανίχνευση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης βασίζεται κυρίως στην κυστεοσκόπηση, η οποία είναι μια επεμβατική και δαπανηρή διαδικασία που μπορεί να μην είναι εύκολα προσβάσιμη σε περιβάλλοντα χαμηλών πόρων.

Ενώ αρκετοί βιοδείκτες ούρων έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και είναι εμπορικά διαθέσιμοι, δεν συνιστώνται από τις ουρολογικές εταιρείες για τη συνήθη κλινική διαχείριση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης ή για τον έλεγχο πληθυσμών υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με τους επιστήμονες της IARC. (Ποια είναι τα πρώιμα συμπτώματα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης;)

Τι δείχνουν οι μελέτες για την αποτελεσματικότητα του τεστ ούρων σε σχέση με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης;

Η μελέτη DIAGURO (EBioMedicine 2019 Jun;44:431-438), η οποία διεξήχθη στη Γαλλία, περιελάμβανε 93 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με πρωτοπαθή ή υποτροπιάζοντα καρκίνο της ουροδόχου κύστης (ουροθηλιακό καρκίνωμα) και 94 ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με άλλους τύπους ουρολογικών παθήσεων.

Ο βιοδείκτης uTERTpm αξιολογήθηκε σε δείγματα ούρων με την εξέταση UroMuTERT. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 87% των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης βρέθηκαν θετικοί στον βιοδείκτη. Επιπλέον, το 95% όσων δεν είχαν σημάδια καρκίνου της ουροδόχου κύστης βρέθηκαν αρνητικοί στον βιοδείκτη. (Καρκίνος: Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξής του;)

Στη μελέτη κοόρτης Golestan (EBioMedicine 2020 Mar;53:102643), η οποία διεξήχθη στο Ιράν, συμμετείχαν 50.045 άτομα, 40 – 75 ετών. Οι συμμετέχοντες έδωσαν δείγμα ούρων στην αρχή της μελέτης και παρακολουθήθηκαν για 14 χρόνια.

Ο βιοδείκτης uTERTpm αξιολογήθηκε στα ούρα των 38 συμμετεχόντων που ανέπτυξαν πρωτοπαθή καρκίνο της ουροδόχου κύστης (ουροθηλιακό καρκίνωμα) κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης και στα ούρα 152 υγιών ατόμων που αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Ο βιοδείκτης uTERTpm αξιολογήθηκε με δύο ανεξάρτητες μεθόδους: την εξέταση UroMuTERT και την ψηφιακή PCR σταγονιδίων (ddPCR).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 46,7% των συμμετεχόντων που ήταν αρχικά ασυμπτωματικοί και στη συνέχεια ανέπτυξαν καρκίνο της ουροδόχου κύστης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, βρέθηκαν θετικοί στον βιοδείκτη. Οι συγγραφείς της μελέτης υπογράμμισαν ότι το uTERTpm ανιχνεύτηκε σε δείγματα ούρων έως και 10 χρόνια πριν από τη διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Αντίθετα, όλα τα άτομα που δεν ανέπτυξαν καρκίνο της ουροδόχου κύστης ήταν αρνητικά στον βιοδείκτη. (Θυμός και καρκίνος: Υπάρχει άραγε σύνδεση;)

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved