Μολυσματικές ασθένειες

Τι επίπτωση έχει η COVID-19 στα άτομα με νεφρική ανεπάρκεια;

Μια νέα ανάλυση αποκάλυψε ότι τα άτομα με νεφρική ανεπάρκεια αντιμετώπισαν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά νοσηλείας και θανάτου κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας COVID-19. Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιευθήκαν στο JASN, δείχνουν ξεκάθαρα ότι αυτοί οι ασθενείς πρέπει οπωσδήποτε να έχουν προτεραιότητα στα προγράμματα εμβολιασμού COVID-19.

Πώς επιδρά η COVID-19 στα άτομα με νεφρική ανεπάρκεια;

Περίπου 800.000 άτομα λαμβάνουν θεραπεία για νεφρική ανεπάρκεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, είτε έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού και λαμβάνουν φάρμακα για την πρόληψη της απόρριψης του νεφρού τους. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς αυτοί είναι ευάλωτοι στη λοίμωξη.

Για να εξετάσει τον αντίκτυπο της COVID-19 σε αυτούς τους ασθενείς, ο Eric D. Weinhandl και οι συνάδελφοι του, ανέλυσαν δεδομένα από το Centern for Medicare & Medicaid Services Renal Management Information System, πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι μεταξύ των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, το ποσοστό νοσηλείας τους για την νόσο COVID-19 κορυφώθηκε από τις 22 Μαρτίου μέχρι τις 25 Απριλίου του 2020. Σύμφωνα με τον Δρ. Weinhandl, «η πορεία του ποσοστού νοσηλείας για την νόσο COVID-19 μεταξύ των ασθενών που κάνουν αιμοκάθαρση, ακολούθησε την αντίστοιχη πορεία του γενικού πληθυσμού, αλλά ήταν περίπου 40 φορές υψηλότερη σε μέγεθος». Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα που υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή κάθαρση στο σπίτι, ήταν λιγότερο πιθανόν να νοσήσουν και να χρειαστούν νοσηλεία, σε αντίθεση με τα άτομα που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση στις κλινικές.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ήταν 17% και 30% υψηλότερος, από τις 22 Μαρτίου έως τις 4 Ιουλίου του 2020, μεταξύ των ασθενών που έκαναν αιμοκάθαρση και των ασθενών με μεταμόσχευση νεφρού αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα ποσοστά του 2017-2019. Σημειώνεται ότι κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι νοσηλείες για άλλους λόγους εκτός από την νόσο COVID-19 των ασθενών που υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, ήταν 17% λιγότερο συχνές.

Στην βάση αυτών των δεδομένων, ο Δρ. Weinhandl, υπογράμμισε ότι η μελέτη του, δείχνει ξεκάθαρα ότι η επίδραση της COVID-19 στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, ήταν δραματική κατά την πρώτη φάση της πανδημίας. Μάλιστα, τόνισε ότι με τόσο υψηλά ποσοστά θνησιμότητας και στις δύο κατηγορίες ασθενών κατά το δεύτερο τρίμηνο της πανδημίας, η ανάγκη για ιεράρχηση και παραχώρηση προτεραιότητας σε αυτούς τους ασθενείς στα προγράμματα εμβολιασμού είναι επιτακτική. Τέλος, οι συγγραφείς της μελέτης δήλωσαν ότι παράλληλα, τα ευρήματα τους, καταδεικνύουν και το πόσο πιο ασφαλής είναι η περιτοναϊκή κάθαρση στο σπίτι, συγκριτικά με την αιμοκάθαρση στις κλινικές, αυτή την περίοδο.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

The impact of COVID-19 on people with kidney failure https://medicalxpress.com/news/2021-04-impact-covid-people-kidney-failure.html

Coronavirus (COVID-19) https://medicalxpress.com/coronavirus/

Initial Effects of COVID-19 on Patients with ESKD https://jasn.asnjournals.org/content/early/2021/04/07/ASN.2021010009