Παιδί, Ψυχική υγεία

Τι να κάνετε αν το παιδί σας έχει προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο

Το σχολείο αποτελεί για ένα παιδί το περιβάλλον που θα καταφέρει να καλλιεργήσει την προσωπικότητα του και θα αναπτύξει  τους πρώτους του διαπροσωπικούς δεσμούς ως μέλος ενός συνόλου εκτός οικογενείας, καθώς σταδιακά εντάσσεται στην κοινωνία. Είναι αναμενόμενο ότι σε αυτήν την διαδικασία συχνά θα αντιμετωπίσει δυσκολίες και θα υιοθετήσει λανθασμένες συμπεριφορές. Με την βοήθεια των δασκάλων του παιδιού οι γονείς θα αντιμετωπίσουν και θα κατευθύνουν ορθά το παιδί προς την ομαλότητα των διαπροσωπικών σχέσεων σε μερικά από τα ακόλουθα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν.

Προβλήματα συμπεριφοράς του παιδιού στο σχολείο

Τα παιδιά ως νέοι οργανισμοί στο κοινωνικό σύνολο δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα επαρκώς τις ψυχικές διαδικασίες -άμυνες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αρνητικότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Έχουν συνηθίσει να αποτελούν την προτεραιότητα της κοινωνικής ομάδας που ονομάζεται οικογένεια, ειδικά αν αποτελούν το μόνο παιδί στην οικογένεια και πληγώνονται όταν έρχονται αντιμέτωπα στην αρχή με σύγκρουση επιθυμιών και στόχων με τα υπόλοιπα  μέλη του κοινωνικού συνόλου του σχολείου.

Γιατί τα παιδιά γίνονται επιθετικά;

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναπτύσσουν επιθετική συμπεριφορά προς τα υπόλοιπα παιδιά και ελάχιστα κατά του εαυτού τους συνειδητά ή μη. Βασικό ρόλο σε αυτό έχει και το οικογενειακό περιβάλλον που πολλές φορές λειτουργεί καταλυτικά στην δημιουργία τέτοιων φαινομένων. Προβλήματα σχέσεων μεταξύ των γονιών, εικόνες βίας σωματικής ή λεκτικής,οικονομικά προβλήματα, έλλειψη προσοχής προς το παιδί λόγο φόρτου εργασίας των γονέων και θέματα υγείας στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι καταστάσεις που το παιδί ως μία ευάλωτη ψυχική οντότητα μπορεί πολύ συχνά να μην μπορέσει να διαχειριστεί.

Τι νιώθει το παιδί και συμπεριφέρεται έτσι;

Κατακλύζεται από συναισθήματα που συχνά δεν μπορεί να εξωτερικεύσει και δεν είναι σε θέσει να αντιμετωπίσει και μεταφέρει στο σχολικό περιβάλλον πολλές φορές και με συγκαλυμμένο τρόπο. Πρόκειται για την ανάγκη του παιδιού να εκτονώσει την συναισθηματική του φόρτιση για πράγματα που δεν μπορεί να διαχειριστεί και να αντέξει.

Αυτά τα συναισθήματα εκδηλώνονται συνήθως ως επίμονη απειθαρχία, έλλειψη προσοχής,άρνηση συμμετοχής σε κοινές δραστηριότητες, αδιαφορία, υπερκινητικότητα και χρήση εριστικής ή απειλητικής γλώσσας και ως κλιμάκωση αυτού σχολικό εκφοβισμό και χρήση βίας (bulling).

Άλλοι λόγοι επιθετικής ή βίαιης συμπεριφοράς του παιδιού

Ένας ακόμα λόγος για μια επαναλαμβανόμενη τέτοια συμπεριφορά εκτός από τους κοινωνικούς παράγοντες θα μπορούσε να είναι κάποιος παθολογικός ή ψυχολογικός παράγοντας.Για αυτό τον λόγο οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει να επικοινωνούν για να μπορέσουν μαζί να βοηθήσουν το παιδί και να εντοπίσουν νωρίς το πρόβλημα και να το αναχαιτίσουν.

Βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού στο σπίτι

Το παιδί που έχει πρόβλημα συμπεριφοράς είναι ένα παιδί που χρειάζεται μεγάλη στήριξη.Είναι μια σοβαρή και δύσκολη εργασία που πρέπει να πραγματοποιείτε και στο  οικογενειακό περιβάλλον και στο χώρο του σχολείου. Οι γονείς οφείλουν να δημιουργήσουν ένα σύστημα εμπιστοσύνης με το παιδί και με ωραίο τρόπο να προσπαθήσουν να το ωθήσουν σε διάλογο.Έτσι θα εξωτερικεύσει τα προβλήματα του και θα λύσει ή θα κατανοήσει πράγματα που μέχρι πριν του δημιουργούσαν πίεση,στρες και στεναχώρια.

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς στο σπίτι;

Μεγάλη σημασία έχει οι γονείς να αποφεύγουν τις τιμωρίες, τις αποδοκιμασίες και τις φωνές. Αντίθετα, καλό είναι να δημιουργήσουν ένα σύστημα ανταμοιβής που να ενθαρρύνει το παιδί να επικοινωνεί μαζί τους και να βελτιώνει την συμπεριφορά του συνειδητά υποδεικνύοντας τα σφάλματα και τις αιτίες τους με τρόπο ενεργητικό και ενθαρρυντικό χωρίς όμως να δημιουργούν πίεση για τελειότητα στα παιδιά αλλά προωθώντας το αίσθημα ωριμότητας και ανάληψης έργων και ευθυνών.

Γίνεται να βελτιωθεί η συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο;

Σημείο κλειδί σε αυτό το εγχείρημα αποτελεί η σωστή επικοινωνία μεταξύ γονέων και δασκάλου. Αφενός δίνουμε με αυτό το τρόπο την δυνατότητα στο δάσκαλο να επέμβει σε θέματα που μερικές φορές είναι οικογενειακά και διστάζει και αφετέρου γνωρίζει ότι θα έχει την στήριξη των γονέων στα μηνύματα που θα δώσει στο παιδί.Αν ένα παιδί λαμβάνει διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές από το σπίτι και το σχολείο θα μπερδευτεί, με αποτέλεσμα να υιοθετήσει ότι το βολεύει και συνήθως να αποκτά ακόμη χειρότερη συμπεριφορά.

Επιπλέον, οργανωμένες παιδαγωγικές τεχνικές στο πλαίσιο της τάξης οδηγούν το παιδί σε μεγαλύτερη συνειδητή βελτίωση γιατί πλέον από την θεωρία και την νουθεσία λαμβάνει την πρακτικότητα των παροτρύνσεων.

Ο περίγυρος σύμμαχος του παιδιού και όχι αντίπαλος

Η στέρηση των επιβραβεύσεων σχετιζόμενη με τα όρια και τους κανόνες που έχουν τεθεί,το αίσθημα δικαιοσύνης και ελέγχου από τον εκπαιδευτικό,οι δημιουργικές απασχολήσεις κυρίως ομαδικές που προωθούν την δημιουργία σχέσεων και δεσμών μεταξύ των παιδιών καθώς και η ενσωμάτωση παιδιών με δυσκολίες προσαρμογής μέσω δραστηριοτήτων παιδαγωγικών δημιουργώντας ομάδες εργασίας είναι μερικοί από τους τρόπους που ο εκπαιδευτικός θα προσπαθήσει να εξαλείψει αυτές τις συμπεριφορές.Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα αντιληφθεί ότι δεν έχει απέναντι του κανέναν, αλλά όλους δίπλα του.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Helping Your Child's Behavior Problems at School verywellfamily.com/childs-behavior-problems-school-1094910

How to Discipline Kids With Positive and Negative Consequences verywellfamily.com/discipline-kids-with-positive-and-negative-consequences-1094780

Create an Effective Reward System for Kids of All Ages verywellfamily.com/how-to-create-a-reward-system-for-kids-that-works-1094752