Ψυχική υγεία

Τι ρόλο παίζουν τα γονίδια στο ήθος και τη συμπεριφορά μας; Πώς τα καθοδηγούν;

Το ήθος μας και ο τρόπος που αντιδρούμε απέναντι σε κάποιες καταστάσεις, όπως το περιστασιακό σεξ και η χρήση ναρκωτικών ουσιών ως μέσο ψυχαγωγίας, καθορίζονται εν μέρει από τα γονίδιά μας, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Συγκεκριμένα, η μελέτη διαπίστωσε ότι τα γονίδιά μας θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τις απόψεις μας σχετικά με τις πιο πάνω συμπεριφορές, όπως ακριβώς κάνει και το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε.

Τα γονίδιά μας μπορούν να καθορίσουν το ήθος μας;

Οι κοινωνικοί επιστήμονες θεωρούν ότι οι ηθικές μας αξίες, πεποιθήσεις και συμπεριφορές, διαμορφώνονται κατά την παιδική μας ηλικία, κυρίως από τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν και συναναστρέφονται περισσότερο μαζί μας, όπως οι γονείς μας, οι παππούδες, οι δάσκαλοι και οι φίλοι μας και από πολιτιστικά ερεθίσματα, όπως τα βιβλία, η τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ.

Τα αποτελέσματα της νέας μελέτης, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Psychological Science, υποδηλώνουν ότι πέραν από τους πιο πάνω παράγοντες, η γενετική μπορεί τουλάχιστον εν μέρει να εξηγήσει τις ηθικές μας αντιδράσεις σε ζητήματα όπως το περιστασιακό σεξ και η χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερους από 8.000 ανθρώπους από την Φινλανδία, που ήταν είτε πανομοιότυπα δίδυμα είτε αδερφικά δίδυμα. Τους ρώτησαν λοιπόν για τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών και το περιστασιακό σεξ εκτός σχέσης. Σημειώνεται ότι οι μελέτες διδύμων είναι πολύ βοηθητικές για τους επιστήμονες, για να μπορέσουν να προσδιορίσουν τον ρόλο της φύσης έναντι της ανατροφής, καθώς τα πανομοιότυπα δίδυμα έχουν συνήθως τις ίδιες αλληλουχίες DNA, ενώ τα αδερφικά δίδυμα έχουν κοινό το μισό τους DNA.

Οι ερευνητές, συνέκριναν τις απαντήσεις των διδύμων σε μια προσπάθεια (α) να διαπιστώσουν το κατά πόσο το κοινό DNA αυτών των ανθρώπων, θα μπορούσε να εξηγήσει την αρνητική τους στάση απέναντι στο περιστασιακό σεξ και την χρήση ναρκωτικών ουσιών και (β) να βρουν το τι θα μπορούσε να αποδοθεί στο κοινό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν, τι στις μοναδικές εμπειρίες που βίωσε ο καθένας ξεχωριστά και τι στο DNA τους.

Διαπίστωσαν λοιπόν, ότι οι κοινές τους πεποιθήσεις για το περιστασιακό σεξ και την χρήση ουσιών αποδίδονται τουλάχιστον κατά 40% στο κοινό τους DNA, ενώ το υπόλοιπο 60% ήταν αποτέλεσμα των μοναδικών τους εμπειριών. Τονίζεται ωστόσο, ότι ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας μελέτης και γενικά των μελετών που μελετούν δίδυμους ανθρώπους, είναι ότι δεν μπορούν να διακρίνουν το αν ορισμένα γονίδια ενεργοποιούνται από το κοινό παιδικό περιβάλλον αυτών των ανθρώπων ή αν ορισμένες παραλλαγές γονιδίων καθοδηγούν τις πεποιθήσεις, τις επιλογές και τις αντιδράσεις τους.

Τι είναι τα πανομοιότυπα δίδυμα;

Το ωάριο για να γονιμοποιηθεί χρειάζεται ένα σπερματοζωάριο. Στην περίπτωση που το γονιμοποιημένο ωάριο χωριστεί στα δύο, τότε τα μωρά που θα γεννηθούν θα είναι πανομοιότυπα δίδυμα και θα μοιάζουν εντελώς μεταξύ τους γιατί θα γεννηθούν από το ίδιο ζυγωτό. (Τι πρέπει να γνωρίζεις για τις πολλαπλές κυήσεις;)

Τι είναι τα αδερφικά δίδυμα;

Από την ωοθήκη μιας γυναίκας ενδέχεται να εξέλθουν δυο και όχι ένα ωάριο σε ένα μήνα. Στην περίπτωση που και τα δυο ωάρια γονιμοποιηθούν από διαφορετικό σπερματοζωάριο, τότε θα προκύψουν αδελφικά δίδυμα, τα οποία θα μοιάζουν όπως μοιάζουν δυο αδέρφια από διαφορετικούς τοκετούς. Μάλιστα, τα δίδυμα αυτά υπάρχει πιθανότητα να είναι διαφορετικού και όχι του ιδίου φύλου.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved