Μολυσματικές ασθένειες

Το συχνό πλύσιμο χεριών συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο μόλυνσης

Το πλύσιμο των χεριών 6-10 φορές την ημέρα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο μόλυνσης

Το πλύσιμο των χεριών, από 6 έως 10 φορές την ημέρα, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από κορωνοϊό, σύμφωνα με νέα μελέτη. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Wellcome Open Research είναι η πρώτη εμπειρική απόδειξη ότι το τακτικό πλύσιμο των χεριών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης από κορωνοϊό.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το πλύσιμο των χεριών και σε ποια συχνότητα είναι αποτελεσματικό;

Η COVID-19 παρουσιάζει παρόμοιο μηχανισμό μετάδοσης με τους εποχιακούς ιούς. Η μελέτη αυτή βασίζεται σε δεδομένα της μελέτης Flu Watch που πραγματοποιήθηκε σε όλη την Αγγλία, όπου παρακολουθήθηκαν τρεις διαδοχικές ομάδες ανθρώπων που έτυχε να αρρωστήσουν με γρίπη κατά τους χειμερινούς μήνες του 2006-2009, αποδεικνύει τα πλεονεκτήματα που έχει το πλύσιμο των χεριών.

Όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί, το πλύσιμο των χεριών από μόνο του είναι σημαντικό, αλλά έχει επίσης μεγάλη σημασία και η συχνότητα, η διάρκεια και οι περιπτώσεις που πλένουμε τα χέρια μας, όπως για παράδειγμα όταν επιστρέφουμε στο σπίτι από μια έξοδο ή πριν φάμε. Αυτές οι παράμετροι έχουν συσχετιστεί με χαμηλότερο κίνδυνο γρίπης.

Στην μελέτη συμμετείχαν 1.633 άτομα, τα οποία παρείχαν πληροφορίες για τις συμπεριφορές τους σε σχέση με το πλύσιμο των χεριών τους και για το αν μολύνθηκαν από κορωνοϊό. Σημειώνεται ότι η  πλειονότητα των συμμετεχόντων (σχεδόν το 80%) ήταν άνω των δεκαέξι ετών.

Οι συμμετέχοντες για να μπορέσουν να εκτιμήσουν την συχνότητα πλυσίματος των χεριών τους, άρχισαν να μετρούν καθημερινά το πόσες φορές έπλεναν τα χέρια τους. Η συχνότητα αυτή, κατηγοριοποιήθηκε ακολούθως σε χαμηλή (≤5 φορές ημερησίως), μέτρια (6-10 φορές την ημέρα) και υψηλή (> 10 φορές ημερησίως) και τεκμηριώθηκε από την διαθέσιμη βιβλιογραφία για οποιαδήποτε ασθένεια μοιάζει με γρίπη, χρησιμοποιώντας δεδομένα και από την μελέτη Flu Watch.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι το μέτριας συχνότητας πλύσιμο των χεριών (6-10 φορές), σχετίζεται με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης κορωνοϊού και συγκεκριμένα κατά 36% χαμηλότερο κίνδυνο, σε σύγκριση με τα άτομα που έπλεναν τα χέρια τους έως 5 φορές την ημέρα.

Η Ellen Fragaszy, μια από τους συγγράφεις της μελέτης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάτι τόσο απλό, όσο το τακτικό πλύσιμο των χεριών, μπορεί να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα το ποσοστό μόλυνσης και να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

New study finds two billion people without proper sanitation at high risk for coronavirus https://medicalxpress.com/news/2020-05-billion-people-proper-sanitation-high.html

Hand Hygiene Practices and the Risk of Human Coronavirus Infections in a UK Community Cohort [version 1; peer review: 1 approved] https://wellcomeopenresearch.org/articles/5-98/v1