Έγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Viagra, Cialis και κίνδυνος Αλτσχάιμερ: Νέα δεδομένα

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας (ΣΔ) δεν σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ και των συναφών άνοιών, δείχνουν νέες έρευνες. Τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα προηγούμενης μελέτης που έδειξε ότι τα άτομα που λαμβάνουν σιλδεναφίλη (Viagra) είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νόσο Αλτσχάιμερ. Η νέα έρευνα, μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον εντοπισμό υφιστάμενων φαρμάκων που θα μπορούσαν να επαναπροσδιοριστούν για τη θεραπεία της άνοιας, χρησιμοποίησε ένα σχεδιασμό μελέτης που μείωσε τον κίνδυνο για πιθανή μεροληψία που μπορεί να επηρέασε τα προηγούμενα ευρήματα, σημειώνουν οι ερευνητές. Εκείνη η μελέτη καλύφθηκε ευρέως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θεωρήθηκε ότι υπήρχαν κάποιες μεθοδολογικές ελλείψεις που μπορεί να εξηγούσαν τα αποτελέσματα.

Τελικά τα φάρμακα κατά της ΣΔ βοηθούν άτομα με Alzheimer;

Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης-5 (PDE5), μια κατηγορία φαρμάκων που περιλαμβάνει τα φάρμακα ED sildenafil και tadalafil (Cialis), βελτιώνουν τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία και μειώνουν το φορτίο αμυλοειδούς. Αλλά οι μελέτες σε ανθρώπους έχουν δώσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Αν και η νέα έρευνα και η εργασία που δημοσιεύθηκε πέρυσι βασίστηκαν και οι δύο σε δεδομένα της Medicare, εξέτασαν διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών. Η πρώτη μελέτη συνέκρινε εκείνους που έπαιρναν σιλδεναφίλη για οποιονδήποτε λόγο με εκείνους που δεν την έπαιρναν. Αυτός ο σχεδιασμός πιθανώς οδήγησε σε μια ανάλυση σύγκρισης των ατόμων με ΣΔ- την πιο κοινή ένδειξη για τη σιλδεναφίλη – με γενικά ηλικιωμένα άτομα με διαβήτη ή υπέρταση. Αντίθετα, η τρέχουσα μελέτη περιελάμβανε μόνο άτομα με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ), η οποία αποτελεί επίσης ένδειξη για τους αναστολείς PED5. Οι ερευνητές συνέκριναν τη συχνότητα εμφάνισης άνοιας σε όσους έπαιρναν αναστολείς PED5 με τη συχνότητα εμφάνισης σε όσους έπαιρναν διαφορετικό φάρμακο για τη θεραπεία της ΠΑΥ τους. Χρησιμοποίησαν αντιστοίχιση προδιάθεσης για να δημιουργήσουν δύο ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά και εξέτασαν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τέσσερις στρατηγικές ανάλυσης. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την επίπτωση της ADRD, ανεξάρτητα από τη στρατηγική που χρησιμοποίησαν. Οι μελέτες κυτταροκαλλιέργειας δεν αποκάλυψαν επίσης καμία προστατευτική επίδραση από τους αναστολείς της PED5. Καμία μελέτη αυτού του είδους δεν θα πρέπει να διεκδικεί τον τελικό λόγο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί η αιτιώδης συνάφεια από τέτοιου είδους πηγές δεδομένων.

Ποιος ήταν ο σχεδιασμός μελέτης;

Ο σχεδιασμός της μελέτης περιγράφτηκε ως «εντυπωσιακός» για τις προσπάθειές του να ελαχιστοποιήσει τη μεροληψία, έναν βασικό περιορισμό στην προηγούμενη μελέτη. Ήταν πάντα γεγονός ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με τη σιλδεναφίλη χρειάζονταν περαιτέρω αναπτυξιακή εργασία πριν από τη δοκιμή του φαρμάκου σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές. Τα αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση του φαρμάκου δεν ήταν ποτέ επαρκή ώστε οι κλινικοί γιατροί να το χρησιμοποιούν στους ασθενείς τους.

Εδώ μπορείτε να δείτε αν το Viagra να μειώσει τη θνησιμότητα στην πνευμονική ίνωση!

Εδώ μπορείτε να δείτε αν το Viagra μπορεί να θεραπεύσει την πνευμονική υπέρταση!

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

No association between initiation of phosphodiesterase-5 inhibitors and risk of incident Alzheimer’s disease and related dementia: results from the Drug Repurposing for Effective Alzheimer’s Medicines study https://academic.oup.com/braincomms/article/4/5/fcac247/6731685?login=false

Could Viagra Help Prevent Alzheimer's? https://www.medscape.com/viewarticle/964389