Μοριακή Βιολογία

Αγόρι ή κορίτσι; Πώς τα γονίδια καθορίζουν το φύλο του παιδιού;

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε γενεαλογικά δέντρα που έχουν τις ρίζες τους εκατοντάδες χρόνια πριν, υποδηλώνει ότι τα γονίδια του άνδρα είναι καθοριστικά για το αν το παιδί του θα είναι γιος ή κόρη. Οι άνδρες είναι αυτοί που κληρονομούν τη τάση να κάνουν περισσότερους γιους ή περισσότερες κόρες, υπογραμμίζουν οι επιστήμονες.

Πώς καθορίζεται το φύλο του παιδιού;

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Newcastle, στην οποία μελετήθηκαν χιλιάδες οικογένειες, βοηθά σήμερα τους υποψήφιους γονείς να προσδιορίζουν τις πιθανότητες που έχουν να αποκτήσουν γιούς ή κόρες.

Ειδικότερα, η μελέτη του Δρ. Corry Gellatly, ο οποίος είναι ερευνητής στο πανεπιστήμιο Newcastle, έδειξε ότι οι άνδρες κληρονομούν την τάση να αποκτούν περισσότερους γιους ή περισσότερες κόρες από τους γονείς τους. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνδρας με πολλούς αδελφούς είναι πιο πιθανό να αποκτήσει γιους, ενώ ένας άνδρας με πολλές αδελφές είναι πιο πιθανό να αποκτήσει κόρες.

Στην έρευνα μελετήθηκαν 927 οικογενειακά δέντρα, τα οποία παρείχαν πληροφορίες για 556.387 άτομα από τη Βόρεια Αμερική και 1.600 από την Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Δρ. Gellatly, η μελέτη των γενεαλογικών δέντρων, έδειξε πως το να κάνει κάποιος αγόρια ή κορίτσια είναι κληρονομικό από τους γονείς του. Μάλιστα, όπως εξήγησε, παρόλο που οι άνδρες με περισσότερες αδερφές είναι πιο πιθανόν να αποκτήσουν κόρες και οι άνδρες με περισσότερους αδερφούς πιο πιθανόν να αποκτήσουν γιους, οι γυναίκες δεν μπορούν να προβλέψουν κάτι ανάλογο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνδρες καθορίζουν το φύλο ενός μωρού ανάλογα με το αν το σπέρμα τους φέρει χρωμόσωμα Χ ή Υ. Ειδικότερα, το χρωμόσωμα X συνδυάζεται με το χρωμόσωμα X της μητέρας και δημιουργεί ένα κορίτσι (XX), ενώ το χρωμόσωμα Y συνδυάζεται με το χρωμόσωμα Χ της μητέρας και δημιουργεί ένα αγόρι (XY).

Παράλληλα, η μελέτη του Πανεπιστημίου Newcastle, υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμη ένα γονίδιο που δεν είχε ανακαλυφθεί μέχρι πρότινως, το οποίο ελέγχει αν το σπέρμα ενός άνδρα περιέχει περισσότερα Χ ή περισσότερα χρωμοσώματα Υ, τα οποία επηρεάζουν το φύλο των παιδιών του. Μάλιστα, σε μεγαλύτερη κλίμακα, ο αριθμός των ανδρών με περισσότερα σπερματοζωάρια X και ο αριθμός των ανδρών με περισσότερα σπερματοζωάρια Y, καθορίζει το φύλο των παιδιών που γεννιούνται κάθε χρόνο.

Πώς καθορίζονται τα χρωμοσώματα στο σπέρμα των ανδρών;

Κάθε γονίδιο έχει τουλάχιστον δύο αλληλόμορφα. Το καθένα από αυτά είναι κληρονομούμενο από τον κάθε γονέα. Στο άρθρο του, ο Δρ. Gellatly, καταδεικνύει ότι είναι πιθανό οι άνδρες να φέρουν δύο διαφορετικούς τύπους αλληλόμορφων γονιδίων, οι οποίοι οδηγούν στη διαμόρφωση τριών πιθανών συνδυασμών στο γονίδιο που ελέγχει την αναλογία του σπέρματος Χ και Υ. Ειδικότερα:

  • Οι άνδρες με τον πρώτο συνδυασμό, γνωστός ως mm, παράγουν περισσότερο σπέρμα Υ και έχουν περισσότερους γιους.
  • Ο δεύτερος συνδυασμός, γνωστός ως mf, παράγει περίπου ίσο αριθμό σπερματοζωαρίων X και Y και οι άνδρες αυτοί, αποκτούν ίσο (περίπου) αριθμό γιων και κόρων.
  • Ο τρίτος συνδυασμός, γνωστός ως ff, παράγει περισσότερο σπέρμα Χ και οι άνδρες αυτοί αποκτούν περισσότερες κόρες.

Όπως υπογραμμίζει ο Δρ. Gellatly, το γονίδιο που μεταφέρεται από τους δύο γονείς στους γιους τους, το οποίο καθορίζει αν θα αποκτήσουν περισσότερους γιούς ή κόρες, εξηγεί το γιατί βλέπουμε τον αριθμό των ανδρών και των γυναικών να ισορροπείται στον γενικό πληθυσμό. Ειδικότερα, αν στον γενικό πληθυσμό, μια χρονιά υπάρχουν περισσότεροι άνδρες, τότε οι γυναίκες θα βρουν πιο εύκολα σύντροφο, έτσι ώστε οι άνδρες που έχουν περισσότερες αδερφές να μεταφέρουν τα γονίδια τους στα παιδιά τους, που με τι σειρά τους θα αποκτήσουν περισσότερες κόρες στις επόμενες γενιές.

Πώς λειτουργεί το γονίδιο;

Τα πιο κάτω γενεαλογικά δέντρα, απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το γονίδιο, δείχνοντας το πώς οι άνδρες αποκτούν μόνο γιους, μόνο κόρες ή ένα ίσο περίπου αριθμό γιων και κόρων. Ωστόσο, υπογραμμίζεται πως αν και οι γυναίκες δεν επιδρούν στη διαμόρφωση του φύλου, μεταδίδουν και αυτές το γονίδιο τους στα παιδιά τους.

Στο πρώτο οικογενειακό δέντρο (Α), ο παππούς έχει τον συνδυασμό mm στο γονίδιο του, έτσι όλα τα παιδιά του είναι αρσενικά. Ο πάππους μετέδωσε στους γιούς του ένα αλλήλιο m, οπότε τα παιδιά του είναι πιο πιθανό να έχουν τον συνδυασμό mm στο γονίδιο τους και να αποκτήσουν μόνο γιους. Αν αποκτήσουν όμως και κόρες, τότε αυτές θα έχουν ένα συνδυασμό αλληλόμορφων, επειδή θα κληρονομήσουν ένα m από τον πατέρα τους και ένα f από τη μητέρα τους. Ως αποτέλεσμα, στο μέλλον θα αποκτήσουν ένα περίπου ίσο αριθμό γιων και κόρων.

Στο δεύτερο δέντρο (Β), ο παππούς έχει τον συνδυασμό ff και τα παιδιά του είναι θηλυκά. Οι κόρες του έχουν ένα συνδυασμό ff αφού κληρονόμησαν ένα f από τον πατέρα και ένα f από την μητέρα. Οι κόρες αυτές, απέκτησαν παιδιά με ένα άνδρα που φέρει τον συνδυασμό mm. Αυτός ο άνδρας καθόρισε  το φύλο των παιδιών του που θα είναι όλα αρσενικά. Τα παιδιά αυτά έχουν ένα m από τον πατέρα τους και ένα f από τη μητέρα τους, άρα στο μέλλον θα αποκτήσουν ένα περίπου ίσο αριθμό παιδιών και των δύο φύλων.


PublishedAcademic paper: Trends in Population Sex Ratios May be Explained by Changes in the Frequencies of Polymorphic Alleles of a Sex Ratio Gene. Corry Gellatly.

Published in: Evolutionary Biology, DOI 10.1007/s11692-008-9046-3

Γιατί μετά από πολέμους γεννιόντουσαν περισσότερα αγόρια;

Σε πολλές από τις χώρες που έλαβαν μέρος στους Παγκοσμίους πολέμους, υπήρξε μια ξαφνική αύξηση των αγοριών που γεννήθηκαν τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, μετά το τέλος του Α παγκοσμίου πολέμου, για κάθε 100 κορίτσια γεννιόντουσαν δυο περισσότερα αγόρια στο Ηνωμένο βασίλειο, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν τον πόλεμο.

Το γονίδιο, το οποίο ο Δρ. Gellatly έχει περιγράψει στην έρευνα του, θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί συνέβη αυτό. Ειδικότερα, οι πατεράδες που είχαν την τάση να κάνουν γιούς (και κληροδότησαν το γονίδιο στους γιούς τους), έστειλαν στον πόλεμο περισσότερα αγόρια, συγκριτικά με εκείνους που είχαν την τάση να κάνουν περισσότερες κόρες και λιγότερους γιούς. Ως εκ τούτου, όταν τελείωσε ο πόλεμος, υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες οι άνδρες που γύρισαν να ανήκαν στην ομάδα που είχε την τάση να κάνει περισσότερους γιούς, γιατί εξαρχής αριθμητικά ήταν περισσότεροι. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τον πόλεμο, ήταν περισσότερα αρσενικά.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα αρχεία του πληθυσμού, τεκμηριώνεται ότι περισσότερα αγόρια συγκριτικά με κορίτσια, πεθαίνουν κάθε χρόνο σε νεαρή ηλικία (πχ από τροχαία) πριν ακόμη αποκτήσουν παιδιά. Έτσι με την ίδια λογική, το γονίδιο που ευθύνεται για την γέννηση περισσότερων αγοριών μετά από κάθε πόλεμο, μπορεί να ευθύνεται και για την γέννηση περισσότερων αγοριών κάθε χρόνο.


+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

Boy or girl? It's in the father's genes https://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081211121835.htm

Story Source: Materials provided by Newcastle University. Note: Content may be edited for style and length. https://www.ncl.ac.uk/press.office/press.release/content.phtml?ref=1228928558

Gellatly et al. Trends in Population Sex Ratios May be Explained by Changes in the Frequencies of Polymorphic Alleles of a Sex Ratio Gene. Evolutionary Biology, Dec 11, 2008; DOI: 10.1007/s11692-008-9046-3 https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11692-008-9046-3