Σεξουαλική Υγεία

Ανδρική γονιμότητα: Τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα δεν βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος

Τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα δεν βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος στους άνδρες με υπογονιμότητα, σύμφωνα με νέα μελέτη, που υποστηρίχθηκε από την Eunice Kennedy Shriver του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης (NICHD).

Τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα βελτιώνουν την ανδρική γονιμότητα;

Τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα διατίθενται στο εμπόριο ως θεραπεία της ανδρικής υπογονιμότητας, ωστόσο, η έρευνα για τις επιπτώσεις που έχει η χρήση τους, στην ποιότητα του σπέρματος και στα ποσοστά εγκυμοσύνων και γεννήσεων, είναι περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό, διενεργήθηκε η παρούσα μελέτη με στόχο να διαπιστωθεί το κατά ποσόν τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα βελτιώνουν την ποιότητα του σπέρματος και κατά συνέπεια αυξάνουν τις εγκυμοσύνες και τις γεννήσεις.

Η νέα μελέτη (Male, Antioxidants and Infertility Trial [ΜΟΧΙ]), ήταν μια διπλή – τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή, που διεξήχθη σε εννέα περιοχές των ΗΠΑ. Σε αυτήν έλαβαν μέρος 171 ζευγάρια, των οποίων ο άνδρας είχε τουλάχιστον μια μη φυσιολογική ανάλυση που αξιολογούσε την συγκέντρωση, την κινητικότητα, το σχήμα και την ποιότητα του DNA του σπέρματος του, ενώ οι γυναίκες σύντροφοι τους, είχαν φυσιολογικά αποτελέσματα στις εξετάσεις που έκαναν για την γονιμότητα τους. Ζητήθηκε λοιπόν, από τους άνδρες της μελέτης, να λαμβάνουν τυχαία, είτε ένα εικονικό φάρμακο, είτε ένα αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα που περιέχει βιταμίνη C, E και D, σελήνιο, 1-καρνιτίνη, ψευδάργυρο, φολικό οξύ και λυκοπένιο, για τουλάχιστον 3-6 μήνες.

Μετά το πέρας των πρώτων τριών μηνών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη συγκέντρωση, στην κινητικότητα, στο σχήμα και στην ποιότητα του DNA των σπερματοζωαρίων, ανάμεσα στην ομάδα που λάμβανε εικονικό φάρμακο και στην ομάδα που λάμβανε αντιοξειδωτικά συμπληρώματα. Επιπρόσθετα, μετά το πέρας των έξι μηνών, επίσης δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική διάφορα στα ποσοστά εγκυμοσύνης και γεννήσεων ανάμεσα στην ομάδα εικονικού φαρμάκου (24%) και στην ομάδα αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων (15%).

Σε κάθε περίπτωση, οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν ότι σταμάτησαν να στρατολογούν συμμετέχοντες πριν ο αριθμός τους φτάσει στον επιθυμητό αριθμό για τον έλεγχο και των δύο παραμέτρων (ποιότητας σπερματοζωαρίων και εγκυμοσύνης), διότι ήδη, στους πρώτους τρεις μήνες δεν είχαν παρατηρηθεί οφέλη από τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα. Ως εκ τούτου, είχαν έναν ικανοποιητικό αριθμό συμμετεχόντων για να αξιολογήσουν την ποιότητα των σπερματοζωαρίων, άλλα όχι ικανοποιητικό για να αξιολογήσουν, όπως θα ήθελαν, τα ποσοστά γεννήσεων.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Antioxidant supplements do not improve male fertility, NIH study suggests https://www.nih.gov/news-events/news-releases/antioxidant-supplements-do-not-improve-male-fertility-nih-study-suggests

Males, Antioxidants, and Infertility Trial (MOXI) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02421887

Reproductive Medicine Network (RMN) https://www.nichd.nih.gov/research/supported/rmn

Assisted Reproductive Technology (ART) https://www.cdc.gov/art/index.html