Πρόληψη και θεραπεία

Καρισοπροδόλη, από του στόματος χορηγούμενα δισκία

© Ollaweila | Dreamstime Stock Photos
© Ollaweila | Dreamstime Stock Photos

Σημαντικές πληροφορίες για την καρισοπροδόλη

 • Τα δισκία καρισοπροδόλης διατίθενται ως πρωτότυπο και γενόσημο φάρμακο. Εμπορική ονομασία πρωτοτύπου: Soma
 • Η καρισοπροδόλη είναι διαθέσιμη μόνο σε μορφή ταμπλέτας που λαμβάνεται από το στόμα.
 • Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται για την θεραπεία του μυϊκού πόνου.

Σημαντικές προειδοποιήσεις

 • Υπνηλία: Η καρισοπροδόλη μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Μην οδηγείτε ή χειρίζεστε επικίνδυνα μηχανήματα έως ότου αντιληφθείτε πώς το φάρμακο δρα σε εσάς.
 • Εξάρτηση: Η χρήση αυτού του φαρμάκου μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση (εθισμό). Αν αυτό συμβεί, η απότομη διακοπή του δύναται να προκαλέσει συμπτώματα στέρησης, όπως εμετό, στομαχικό πόνο, διαταραχές του ύπνου, πονοκέφαλο, τρόμο ή μυϊκούς σπασμούς. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν παραισθήσεις ή άλλα ψυχιατρικά προβλήματα. Για να προλάβετε την εξάρτηση, μην λαμβάνετε το φάρμακο για περισσότερες από τρεις εβδομάδες.
 • Επιληπτικές κρίσεις: Η καρισοπροδόλη μπορεί να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος αν λαμβάνεται σε υψηλές δόσεις ή μαζί με άλλα φάρμακα στα οποία γίνεται κατάχρηση.

Τι είναι η καρισοπροδόλη;

Η καρισοπροδόλη είναι ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο σε μορφή ταμπλέτας που λαμβάνεται από το στόμα.

Είναι διαθέσιμη ως πρωτότυπο φάρμακο υπό την εμπορική ονομασία Soma, καθώς και ως γενόσημο. Τα γενόσημα φάρμακα κοστίζουν λιγότερο από τα πρωτότυπα, αλλά ορισμένες φορές μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις μορφές ή σε όλες τις συγκεντρώσεις δραστικής ουσίας στις οποίες είναι τα πρωτότυπα.

Η καρισοπροδόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος μιας συνδυαστικής θεραπείας, μπορεί δηλαδή να λαμβάνεται μαζί με άλλα φάρμακα στα πλαίσια ενός θεραπευτικού σχήματος.

Γιατί χρησιμοποιείται;

Η καρισοπροδόλη χρησιμοποιείται ως βραχυπρόθεσμη θεραπεία για τον μυϊκό πόνο και πρέπει να λαμβάνεται μέγιστα ως 2-3 εβδομάδες.

Πώς λειτουργεί;

Η καρισοπροδόλη ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται μυοχαλαρωτικά και δρα μέσω της παρεμπόδισης των νευρικών κυττάρων να στέλνουν σήματα πόνου στον εγκέφαλο.

Παρενέργειες καρισοπροδόλης

Τα δισκία καρισοπροδόλης, εκτός των άλλων, μπορούν να προκαλέσουν υπνηλία. Μην οδηγείτε ή χειρίζεστε επικίνδυνα μηχανήματα έως ότου αντιληφθείτε πώς δρα σε εσάς το φάρμακο.

Οι πιο κοινές παρενέργειες

Οι πιο κοινές παρενέργειες της καρισοπροδόλης περιλαμβάνουν:

 • Υπνηλία
 • Πονοκεφάλους
 • Ζάλη

Αν αυτές οι παρενέργειες είναι ήπιες, θα υποχωρήσουν μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες. Αν είναι πιο έντονες και δεν υποχωρούν, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Σοβαρές παρενέργειες

Καλέστε αμέσως τον γιατρό σας αν εμφανίζετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω σοβαρές παρενέργειες. Καλέστε ένα ασθενοφόρο αν τα συμπτώματα απειλούν την ζωή σας και βρίσκεστε σε μια επείγουσα κατάσταση. Ως σοβαρές παρενέργειες θεωρούνται οι ακόλουθες:

 • Προβλήματα του νευρικού συστήματος, με συμπτώματα όπως:
 1. Επιληπτικές κρίσεις
 2. Δυσκολία κίνησης των μυών με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε
 3. Τρόμος
 4. Κατάθλιψη
 5. Αίσθημα ταραχής ή ευερεθιστότητας
 • Προβλήματα του αίματος, όπως μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων ή άλλων τύπων κυττάρων. Οι εν λόγω διαταραχές μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μιας μόλυνσης.
 • Καρδιακά προβλήματα, που μπορεί να εκδηλώνονται με:
 1. Ξαφνική ερυθρότητα του προσώπου
 2. Ταχυπαλμία
 3. Χαμηλή αρτηριακή πίεση που μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμία
 • Στομαχικά προβλήματα, με τα εξής συμπτώματα:
 1. Στομαχικός πόνος
 2. Ναυτία
 3. Εμετοί

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε την πιο έγκυρη και σύγχρονη πληροφόρηση. Ωστόσο, επειδή τα φάρμακα επηρεάζουν το κάθε άτομο διαφορετικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει όλες τις πιθανές παρενέργειες. Σε καμία περίπτωση το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις συμβουλές και οδηγίες ενός ιατρού. Για αυτό, οφείλετε πάντα να συζητάτε τις παρενέργειες με τον εκάστοτε επαγγελματία υγείας που γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό σας.

Αλληλεπιδράσεις καρισοπροδόλης με άλλα φάρμακα

Τα δισκία καρισοπροδόλης μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα φάρμακα, βότανα ή βιταμίνες που τυχόν λαμβάνετε. Η αλληλεπίδραση υφίσταται όταν μία ουσία αλλάζει τον τρόπο δράσης του φαρμάκου, κάτι που μπορεί να αποτρέψει το φάρμακο από την επιτέλεση οποιασδήποτε λειτουργίας. Ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας θα σας ενημερώσουν για πιθανές αλληλεπιδράσεις που μπορεί να υπάρξουν. Όμως, για να το πραγματοποιήσουν αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τα φάρμακα, βότανα ή βιταμίνες που λαμβάνετε.

Παραδείγματα φαρμάκων που δύνανται να αλληλεπιδράσουν με την καρισοπροδόλη παρατίθενται παρακάτω.

Αλληλεπιδράσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο παρενεργειών

Παρενέργειες εξαιτίας άλλων φαρμάκων: Η λήψη καρισοπροδόλης με συγκεκριμένα φάρμακα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών από αυτά. Στα εν λόγω φάρμακα συμπεριλαμβάνονται:

 • Οπιοειδή, όπως η υδροκωδόνη, η οξυκωδόνη, η μορφίνη ή η κωδεΐνη. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν υπνηλία.
 • Βενζοδιαζεπίνες, όπως η διαζεπάμη, η φλουραζεπάμη και η αλπραζολάμη. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν υπνηλία.
 • Μεπροβαμάτη: Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν υπνηλία εξαιτίας της μετατροπής της καρισοπροδόλης σε μεπροβαμάτη μέσα στο σώμα. Αυτό, επομένως, αυξάνει τα επίπεδα της τελευταίας, αυξάνοντας και τις παρενέργειές της.
 • Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, όπως η αμιτριπτυλίνη, η δοξεπίνη, η νορτριπτυλίνη ή η ιμιπραμίνη. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν υπνηλία.

Παρενέργειες εξαιτίας της καρισοπροδόλης: Η λήψη καρισοπροδόλης με συγκεκριμένα φάρμακα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης παρενεργειών από την ίδια την καρισοπροδόλη, λόγω της αύξησης της συγκέντρωσής της στον οργανισμό. Στα εν λόγω φάρμακα συμπεριλαμβάνονται:

 • Φάρμακα όπως η ομεπραζόλη ή η φλουβοξαμίνη: Αν λαμβάνετε τα συγκεκριμένα φάρμακα μαζί με καρισοπροδόλη, ο γιατρός θα πρέπει να σας ελέγχει πολύ τακτικά και επισταμένα για την εμφάνιση παρενεργειών.

Αλληλεπιδράσεις που καθιστούν το φάρμακο λιγότερο αποτελεσματικό

Όταν η καρισοπροδόλη λαμβάνεται μαζί με ορισμένα φάρμακα, μπορεί να μην δρα αρκετά αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της ασθένειας, λόγω της μείωσης των επιπέδων της στον οργανισμό. Παραδείγματα τέτοιων φαρμάκων συνιστούν:

 • Το υπερικό (αλλιώς βαλσαμόχορτο) και η ριφαμπικίνη: Αν λαμβάνετε αυτά τα προϊόντα μαζί με καρισοπροδόλη, ο γιατρός πιθανώς να σας αυξήσει την δοσολογία της καρισοπροδόλης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε την πιο έγκυρη και σύγχρονη πληροφόρηση. Ωστόσο, επειδή τα φάρμακα επηρεάζουν το κάθε άτομο διαφορετικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει όλες τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Σε καμία περίπτωση το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις συμβουλές και οδηγίες ενός ιατρού. Για αυτό, οφείλετε πάντα να συζητάτε με τον γιατρό σας τις πιθανές αλληλεπιδράσεις της καρισοπροδόλης με άλλα συνταγογραφούμενα και μη φάρμακα, βότανα και φυσικά προϊόντα, βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής που λαμβάνετε παράλληλα.

Κίνδυνοι καρισοπροδόλης

Προειδοποίηση αλλεργικής αντίδρασης

Η καρισοπροδόλη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση με συμπτώματα όπως:

 • Διόγκωση του λαιμού και της γλώσσας
 • Δυσκολία στην αναπνοή

Αν εμφανίζετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, καλέστε το 166 ή πηγαίνετε στα πλησιέστερα επείγοντα.

Μην λάβετε ξανά το φάρμακο αν είχατε ποτέ παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση σε αυτό ή στην μεπροβαμάτη, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο.

Προειδοποίηση αλληλεπίδρασης με το αλκοόλ

Η καρισοπροδόλη μπορεί να προκαλέσει υπνηλία. Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών δύναται να επιδεινώσει την παρενέργεια αυτή. Αν καταναλώνετε αλκοόλ, μιλήστε με τον γιατρό σας αναφορικά με το εάν αυτό το φάρμακο είναι ασφαλές για εσάς.

Προειδοποιήσεις για άτομα με συγκεκριμένες παθήσεις

 • Άτομα με πορφυρία: Μην λαμβάνετε καρισοπροδόλη, διότι μπορεί να επιδεινώσει την πάθησή σας.
 • Άτομα με ηπατικά προβλήματα: Η καρισοπροδόλη μεταβολίζεται στο σώμα από το ήπαρ. Αν αυτό δεν λειτουργεί σωστά, ο μεταβολισμός της θα καθυστερήσει, προκαλώντας περισσότερες παρενέργειες. Για την πρόληψη μιας τέτοιας κατάστασης, ο γιατρός μπορεί να σας συνταγογραφήσει χαμηλότερη δόση.
 • Άτομα των οποίων ένα ένζυμο (το CYP2C19) λειτουργεί πιο αργά: Το ένζυμο CYP2C19 συνεισφέρει στον μεταβολισμό της καρισοπροδόλης. Μία γενετική μετάλλαξη προκαλεί επιβράδυνση της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα τα επίπεδα του φαρμάκου στον οργανισμό να αυξάνονται. Κατά συνέπεια, αυξάνεται και ο κίνδυνος παρενεργειών. Για αυτό μπορεί να σας συνταγογραφηθεί μειωμένη δόση.
 • Άτομα με νεφρικά προβλήματα: Το φάρμακο απομακρύνεται από το σώμα μέσω των νεφρών. Αν αυτοί δεν λειτουργούν φυσιολογικά, η απέκκρισή του θα καθυστερήσει. Έτσι, τα επίπεδα του φαρμάκου θα αυξηθούν και μαζί με αυτά και ο κίνδυνος για παρενέργειες. Για την πρόληψη μιας τέτοιας κατάστασης, ο γιατρός μπορεί να σας συνταγογραφήσει χαμηλότερη δόση.

Προειδοποιήσεις για έτερες ευπαθείς ομάδες

 • Έγκυες γυναίκες: Τα δισκία καρισοπροδόλης ταξινομούνται ως φάρμακο εγκυμοσύνης κατηγορίας C. Αυτό μεταφράζεται πρακτικά στα εξής:
 1. Μελέτες σε ζώα δείχνουν αυξημένο κίνδυνο παρενεργειών για το έμβρυο όταν η μητέρα λαμβάνει το φάρμακο.
 2. Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τους ανθρώπους, ώστε να είμαστε βέβαιοι πώς το φάρμακο επηρεάζει το έμβρυο.

Μιλήστε με τον γιατρό σας αν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε μία εγκυμοσύνη. Η καρισοπροδόλη μπορεί να λαμβάνεται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης μόνο αν τα αναμενόμενα ευεργετικά θεραπευτικά αποτελέσματα αντισταθμίζουν τους πιθανούς κινδύνους για το έμβρυο.

Οφείλετε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας αν μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε ήδη το φάρμακο.

 • Θηλάζουσες μητέρες: Η καρισοπροδόλη μπορεί να περάσει στο μητρικό γάλα και να προκαλέσει ποικίλες παρενέργειες στο μωρό. Επίσης, μπορεί να μειώσει την ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος. Για αυτό πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας αν θηλάζετε. Πιθανώς να χρειαστεί να διακόψετε ή τον θηλασμό ή το φάρμακο.
 • Ηλικιωμένοι: Το συγκεκριμένο φάρμακο δεν έχει μελετηθεί σε άτομα άνω των 65 ετών και για αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.
 • Παιδιά: Ομοίως, το συγκεκριμένο φάρμακο δεν έχει μελετηθεί σε άτομα κάτω των 17 ετών και για αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

Πώς λαμβάνεται η καρισοπροδόλη;

Οι πληροφορίες δοσολογίας που παρατίθενται παρακάτω αφορούν τα δισκία καρισοπροδόλης, αλλά σαφώς δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι πιθανές δοσολογίες. Η δοσολογία, η συχνότητα λήψης, καθώς και η μορφή του φαρμάκου εξαρτώνται από:

 • Την σοβαρότητα της ασθένειας
 • Την ίδια την ασθένεια
 • Την ηλικία σας
 • Την αντίδραση του οργανισμού σας στην πρώτη δόση
 • Άλλες παθήσεις/ιατρικά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε

Μορφές φαρμάκου και συγκεντρώσεις δραστικής ουσίας

Γενόσημο: Καρισοπροδόλη

 • Μορφή: από του στόματος χορηγούμενα δισκία
 • Ποσότητες δραστικής ουσίας: 250 mg, 350 mg

Πρωτότυπο: Soma

 • Μορφή: από του στόματος χορηγούμενα δισκία
 • Ποσότητες δραστικής ουσίας: 250 mg, 350 mg

Δοσολογία για μυϊκό πόνο

Δόση για ενήλικες (17-64 ετών)

 • Τυπική αρχική δόση: 250-350 mg τρεις φορές κατά την διάρκεια της ημέρας και μία φορά το βράδυ πριν τον ύπνο. Συνολικά δηλαδή 4 φορές την ημέρα, κάτι που μεταφράζεται σε 1400 mg/ημέρα.

Δόση για παιδιά (0-16 ετών)

 • Το συγκεκριμένο φάρμακο δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά και για αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

Δόση για ηλικιωμένους (άνω των 65 ετών)

 • Το συγκεκριμένο φάρμακο δεν έχει μελετηθεί σε άτομα άνω των 65 ετών και για αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε την πιο έγκυρη και σύγχρονη πληροφόρηση. Ωστόσο, επειδή τα φάρμακα επηρεάζουν το κάθε άτομο διαφορετικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η πληροφόρηση αυτή περιλαμβάνει όλες τις πιθανές δοσολογίες. Σε καμία περίπτωση το παρόν άρθρο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις συμβουλές και οδηγίες ενός ιατρού. Για αυτό, οφείλετε πάντα να συζητάτε με τον γιατρό σας την κατάλληλη για εσάς δοσολογία.

Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες

Η καρισοπροδόλη χρησιμοποιείται για βραχυπρόθεσμη θεραπεία και φέρει σοβαρούς κινδύνους αν δεν ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες.

 • Αν σταματήσετε την λήψη του φαρμάκου ή δεν το λαμβάνετε καθόλου: Αν δεν λαμβάνετε το φάρμακο καθόλου, ο μυϊκός πόνος θα συνεχιστεί και μπορεί μάλιστα να επιδεινωθεί. Αν διακόψετε απότομα την λήψη του φαρμάκου, μπορεί να βιώσετε συμπτώματα στέρησης, όπως εμετούς, στομαχικό πόνο, μυϊκούς σπασμούς, διαταραχές του ύπνου, πονοκεφάλους ή τρόμο. Τα συμπτώματα στέρησης μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν παραισθήσεις και άλλα ψυχιατρικά προβλήματα.
 • Αν δεν λαμβάνετε τακτικά όλες τις δόσεις σας: Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματική όσο αναμενόταν ή μπορεί να αποδειχθεί εντελώς αναποτελεσματική. Το εν λόγω φάρμακο προκειμένου να δράσει σωστά, απαιτείται να βρίσκεται σε συγκεκριμένη ποσότητα στο σώμα συνεχώς.
 • Αν λάβετε παραπάνω από την προβλεπόμενη δόση: Τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα σας μπορεί να αυξηθούν επικίνδυνα. Αυτός ο κίνδυνος γίνεται ακόμη υψηλότερος αν το φάρμακο λαμβάνεται σε μεγάλη δόση ή μαζί με άλλα φάρμακα στα οποία γίνεται κατάχρηση. Συμπτώματα υπερδοσολογίας της καρισοπροδόλης περιλαμβάνουν:
 1. Επιληπτικές κρίσεις
 2. Παραισθήσεις
 3. Προβλήματα όρασης
 4. Μυϊκή ακαμψία και έλλειψη συντονισμού
 5. Ταχυπαλμία
 6. Χαμηλή αρτηριακή πίεση
 7. Αυταπάτες
 8. Δυσκολία στην αναπνοή
 9. Υπερδιέγερση
 10. Κώμα
 11. Θάνατο

Αν πιστεύετε ότι έχετε λάβει περισσότερη από την συνιστώμενη δόση, καλέστε τον γιατρό σας ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, καλέστε το 166 ή κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών αμέσως.

 • Αν δεν λάβετε μία δόση: Αν ξεχάσετε να λάβετε μία δόση, πάρτε την αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Αν πλησιάζει η επόμενη δόση, παραλείψτε την χαμένη δόση και συνεχίστε την τακτική λήψη του φαρμάκου κανονικά. Ποτέ μην προσπαθήσετε να καλύψετε μία χαμένη δόση λαμβάνοντας δύο δόσεις μαζί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνες παρενέργειες.
 • Πώς θα καταλάβετε αν το φάρμακο δρα: Θα πρέπει να νιώθετε τον μυϊκό πόνο να εξασθενεί.

Σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν αν χρησιμοποιείτε καρισοπροδόλη

Γενικά

 • Λαμβάνετε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
 • Μπορείτε να το λάβετε με ή χωρίς φαγητό. Η λήψη του μαζί με φαγητό μειώνει τον κίνδυνο στομαχικών διαταραχών.
 • Μπορείτε να κόψετε ή να θρυμματίσετε το δισκίο.

Φύλαξη φαρμακευτικού προϊόντος

 • Το φάρμακο πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 20 και 25 ᵒC.
 • Διατηρείστε την συσκευασία σφιχτά κλειστή και μακριά από το φως.
 • Μην αποθηκεύετε το φάρμακο σε περιοχές με υγρασία, όπως το μπάνιο.

Ανανέωση φαρμάκου

Δεν χρειάζεστε καινούρια ιατρική συνταγή προκειμένου να ανανεώσετε το συγκεκριμένο φάρμακο, εφόσον ο γιατρός θα γράψει τον απαιτούμενο αριθμό ανανεώσεων στην αρχική συνταγή.

Ταξίδια

Όταν ταξιδεύετε με τα φάρμακά σας:

 • Πάντα να τα μεταφέρετε μαζί σας. Αν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, μην τα τοποθετείτε ποτέ στην παραδοτέα αποσκευή, παρά μόνο στην χειραποσκευή.
 • Μην ανησυχείτε για τα μηχανήματα ακτίνων-Χ των αεροδρομίων. Δεν θα προκαλέσουν βλάβη στα φάρμακά σας.
 • Πιθανώς να χρειαστεί να δείξετε στο προσωπικό του αεροδρομίου την φαρμακευτική ετικέτα του σκευάσματος. Για αυτό πάντα να μεταφέρετε τα φάρμακά σας στην πρωτότυπη συσκευασία που φέρει την συγκεκριμένη ετικέτα.
 • Μην τοποθετείτε τα φάρμακα στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου και μην τα αφήνετε μέσα στο αυτοκίνητο, ιδίως όταν ο καιρός είναι πολύ ψυχρός ή πολύ ζεστός.

Κλινικός έλεγχος

Ο γιατρός θα σας ζητήσει να κάνετε ορισμένες εξετάσεις προκειμένου να ελέγχει συγκεκριμένες καταστάσεις/παθήσεις, ώστε να βεβαιωθεί ότι παραμένετε ασφαλείς κατά την διάρκεια λήψης του φαρμάκου. Τα προς παρακολούθηση θέματα περιλαμβάνουν:

 • Κατάχρηση ή εξάρτηση: Η καρισοπροδόλη μπορεί να προκαλέσει εθισμό. Καλέστε τον γιατρό σας αν πιστεύετε ότι λάβατε μεγαλύτερη από την συνιστώμενη δόση ή αν νιώθετε ότι χρειάζεστε το φάρμακο οπωσδήποτε για να συνεχίσετε τη μέρα σας.
 • Ηπατική και νεφρική λειτουργία: Οι εξετάσεις αίματος δείχνουν πόσο καλά λειτουργούν οι νεφροί και το ήπαρ σας. Αν κάποιο από τα δύο όργανα εμφανίσει προβλήματα στην λειτουργία, ο γιατρός θα σας ελαττώσει την δόση.

Διαθεσιμότητα

Το συγκεκριμένο φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα φαρμακεία. Για αυτό, οφείλετε να έχετε ενημερωθεί για την διαθεσιμότητά του πριν την ανανέωση της συνταγής σας.

Επιπλέον κόστη

Όπως προαναφέρθηκε, θα χρειαστούν εξετάσεις αίματος για τον έλεγχο της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας για όσο διάστημα λαμβάνετε το φάρμακο. Το κόστος των εν λόγω εξετάσεων εξαρτάται από την ασφαλιστική σας κάλυψη.

Ασφαλιστική κάλυψη

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες απαιτούν προέγκριση για την καρισοπροδόλη. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός σας θα πρέπει να λάβει έγκριση από την ασφαλιστική εταιρεία ή τον ασφαλιστικό φορέα πριν εκείνη πληρώσει για το φάρμακο.

Υπάρχουν εναλλακτικές;

Υπάρχει πληθώρα φαρμάκων διαθέσιμα για την θεραπεία της εκάστοτε ασθένειας. Κάποια εξ αυτών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικά για εσάς από ότι για άλλους. Μιλήστε με τον γιατρό σας για έτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις που θα φέρουν αποτέλεσμα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η παρούσα ιστοσελίδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή ορθών και κατανοητών πληροφοριών, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Ωστόσο, το παρόν άρθρο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της γνώσης και της εμπειρίας ενός επαγγελματία υγείας. Οφείλετε πάντοτε να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν λάβετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ υπόκεινται σε αλλαγές και δεν στοχεύουν στην κάλυψη όλων των πιθανών χρήσεων, οδηγιών, προφυλάξεων, αλλεργικών αντιδράσεων, αλληλεπιδράσεων φαρμάκων ή παρενεργειών. Η απουσία κάποιας προειδοποίησης ή άλλης πληροφορίας για κάποιο φάρμακο δεν υποδηλώνει ότι ένα φάρμακο ή συνδυασμός φαρμάκων είναι ασφαλής, αποτελεσματικός ή κατάλληλος για όλους τους ασθενείς και όλες τις χρήσεις.


+ 1 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved