Πρόληψη και θεραπεία

Γενετικά τροποποιημένο φυτό «καθαρίζει» τον αέρα του σπιτιού σας

Κισσός, το φυτό που χρησιμοποιήθηκε για να τροποποιηθεί γενετικά και να απομακρύνει βλαβερές ουσίες από τον αέρα του σπιτιού
Κισσός, το φυτό που χρησιμοποιήθηκε για να τροποποιηθεί γενετικά και να απομακρύνει βλαβερές ουσίες από τον αέρα του σπιτιού

Είναι γνωστό ότι κάποιες χημικές ουσίες λειτουργούν ως μεταλλαξογόνοι παράγοντες και ευθύνονται για την εκδήλωση καρκίνου. Ανάμεσα σε αυτές υπάγονται και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), όπως η φορμαλδεϋδη, το βενζόλιο και το χλωροφόρμιο. Οι ουσίες αυτές μπορεί να απελευθερωθούν και από τα κοινά οικιακά προϊόντα, από τα έπιπλα, το μαγείρεμα κ.α. Οι ουσίες αυτές διαχέονται στον αέρα του σπιτιού σας και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας και της οικογένειάς σας.

Παλαιότερες, αλλά και νεότερες μελέτες έχουν καταδείξει τα οφέλη των φυτών εσωτερικού χώρου για τον καθαρισμό του εσωτερικού αέρα, τόσο σε οικιακούς χώρους, όσο και σε χημικά εργαστήρια. Τα φυτά αυτά έχουν τη δυνατότητα να αφαιρέσουν τις πτητικές αυτές ουσίες από ΄τον εσωτερικό χώρο καθαρίζοντας τον αέρα που εισπνέετε. Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φυτών για αυτή τη χρήση, καθώς και για την ποσότητα των φυτών που απαιτούνται για τον καθαρισμό του αέρα ενός μέσου – από άποψης τετραγωνικών- δωματίου.

Οι επιστήμονες για να βελτιώσουν την ικανότητα των φυτών εσωτερικού χώρου να αφαιρούν πτητικές οργανικές ενώσεις, τροποποίησαν γενετικά τα φυτά, συμπεριλαμβανομένων και των δέντρων. Τα γενετικά τροποποιημένα φυτά και δέντρα παράγουν το κυτόχρωμα P450 2E1, το οποίο φυσιολογικά ανιχνεύεται στα θηλαστικά και βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα και πιο συγκεκριμένα τη διάσπαση των τοξινών στο ήπαρ.

Η μελέτη της γενετικής αυτής τροποποίησης χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας του ΝΙΗ (ΝΙΕΗS) και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο 2018 στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Science & Technology. To φυτό που τροποποίησαν γενετικά ήταν ο κισσός (Epipremnum aureum) και η μελέτη έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον με επικεφαλή τον Dr Stuart E. Strand.

Για τους σκοπούς της μελέτης εγχύθηκε τροποποιημένο γονίδιο του 2 Ε1 στο φυτό και αναπτύχθηκαν νέα φυτά που είχαν ενσωματώσει το τροποποιημένο γονίδιο και επιβεβαιώθηκαν μοριακά για τη γενετική τροποποίηση τους. Εν συνεχεία εξήτασαν αν τα γενετικά τροποποιημένα φυτά είχαν τη δυνατότητα να αφαιρούν δύο πτητικές οργανικές ενώσεις, το βενζόλιο και το χλωροφόρμιο. Για 11 ημέρες τοποθετούσαν δύο ομάδες φυτών , μία αγρίου τύπου, δηλαδή μη τροποποιημένα φυτά και μια τροποποιημένων φυτών σε γυάλινα δοχεία που ήταν γεμάτα με αυτές τις χημικές ουσίες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα γενετικά τροποποιημένα φυτά διέλυαν 4,7 φορές περισσότερο βενζόλιο από τα μη τροποποιημένα φυτά. Τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά επίσης μείωσαν τη συγκέντρωση χλωροφορμίου κατά 82% κατά τις πρώτες 3 ημέρες και σχεδόν πλήρως μετά από 6 ημέρες. Αντίθετα, τα φυτά άγριου τύπου δεν καθάρισαν ίχνος χλωροφόρμιου από τον αέρα.

Η απαλλαγή από τις πτητικές αυτές χημικές ουσίες είναι δύσκολη, διότι είναι γενικά σταθερά μόρια. Η χρήση των πρωτεϊνών βοηθά στη διάσπασή τους και τροποποίησή τους σε απλούστερες χημικές ενώσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα φυτά. Χωρίς τις πρωτεΐνες θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε χημικές αντιδράσεις υψηλής ενέργειας.

Εκτιμάται ότι το 2Ε1 μπορεί να είναι επωφελές και για το φυτό, καθώς μετατρέπει το χλωροφόρμιο σε διοξείδιο του άνθρακα και ιόντα χλωριδίου και το βενζόλιο σε μια χημική ουσία που ονομάζεται φαινόλη. Τα φυτά χρησιμοποιούν διοξείδιο του άνθρακα για να φτιάξουν την τροφή τους και χρησιμοποιούν φαινόλη για να κατασκευάσουν τα κυτταρικά τους τοιχώματα.

Η ομάδα δοκιμάζει τώρα τρόπους για να συνδυάσει αυτήν την τροποποίηση γονιδίων με άλλες τροποποιήσεις που μπορούν να καθαρίσουν τη φορμαλδεΰδη. Ο εν λόγω κισσός δεν ανθίζει κανονικά, επομένως αυτές οι γενετικές τροποποιήσεις δεν θα μπορούν να εξαπλωθούν μέσω της γύρης.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Greatly Enhanced Removal of Volatile Organic Carcinogens by a Genetically Modified Houseplant, Pothos Ivy (Epipremnum aureum) Expressing the Mammalian Cytochrome P450 2e1 Gene. Zhang L, Routsong R, Strand SE. Environ Sci Technol. 2018 Dec 19. doi: 10.1021/acs.est.8b04811. [Epub ahead of print]. PMID: 30565461. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30565461

Genetically modified houseplant cleans indoor air https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/genetically-modified-houseplant-cleans-indoor-air