Έχει επιπτώσεις η άμβλωση στην ψυχική υγεία μιας γυναίκας;

Τι είναι η άμβλωση και η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη; Η άμβλωση είναι ο ιατρικός ή χειρουργικός τερματισμός μιας εγκυμοσύνης, μια από τις παλαιότερες, πιο κοινές και πιο αμφιλεγόμενες ιατρικές διαδικασίες. Υπάρχουν …

Απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη: Θα μπορούσε να συμβεί σε εσάς;

Η απρογραμμάτιστη εγκυμοσύνη είναι μια κατάσταση που είναι είτε ανεπιθύμητη, όπως η εγκυμοσύνη που συνέβη όταν δεν υπήρχαν παιδιά ή δεν ήταν επιθυμητά περισσότερα παιδιά είτε όταν η εγκυμοσύνη είναι …