Εξέταση αιμοσφαιρίνης (Hgb)

Τι είναι η εξέταση αιμοσφαιρίνης; Είναι μία εξέταση που μετρά τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης (Hgb) στο αίμα. Η αιμοσφαιρίνη είναι η πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων που μεταφέρει οξυγόνο από τους …