Αντισύλληψη: Αναποτελεσματικές μέθοδοι που μπορούν να οδηγήσουν σε εγκυμοσύνη

Σε πολλά ζευγάρια και κυρίως κατά την εφηβεία προκύπτουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, είτε λόγω σπασμένων προφυλακτικών, είτε κακών επιλογών λόγω υπερκατανάλωσης αλκοόλ, . Τα περισσότερα ζευγάρια δεν χρησιμοποιούν αξιόπιστους τρόπους αντισύλληψης, …