Ανάλυση νεφρικών λίθων

Τι είναι η ανάλυση νεφρικών λίθων; Οι νεφρικοί λίθοι (πέτρες στους νεφρούς) είναι μικρές, στέρεες μάζες που σχηματίζονται από χημικές ουσίες στα ούρα. Δημιουργούνται στους νεφρούς όταν υπάρχουν στα ούρα …